Individuele tijdrit Lingetrappers afgelast!

Foto: Lingetrappers

GENDT – Om maar meteen met de deur in huis te vallen: De tijdrit gepland op vrijdag 5 juni 215 wordt afgelast.

In goed overleg met de gemeente hebben we besloten om de tijdrit voor dit jaar af te gelasten. N.a.v. de rapportage over de gebeurtenis in Haaksbergen heeft de politie de gemeente er dringend op gewezen geen vergunning te verlenen aan de tijdrit.

De gemeente heeft te kennen gegeven dat zij reeds alles al verzorgd hebben. Zij staan zeer positief tegenover dit evenement en zagen ook geen bezwaar om het door te laten gaan. De ontheffing lag al klaar en de gemeentewerf belast met de plaatsing van hekwerken was al ingelicht.

Alles stond wat de gemeente betreft op groen, echter  afgelopen dinsdag heeft de politie met de gemeente de tijdrit besproken. De politie voorziet grote problemen en wil dat het gehele parcours (10 kilometer dijkvak) volledig wordt afgezet.

Dit betekent tevens een andere verantwoordelijkheid t.a.v. parcours veiligheid voor de organisatie. De gemeente is bereid om het gehele parcours af te zetten. Dit houdt in alle op/afritten worden afgezet met hekken, echter is hierdoor nog steeds geen volledig afgesloten parcours gegarandeerd.

Politie en gemeente hebben geen overeenstemming hierin. Zolang zij geen eenduidigheid hebben vinden wij het voor ons als organisatie niet verantwoord om de tijdrit door te laten gaan. Op korte termijn gaan we in overleg met de gemeente hoe we in de toekomst wel de tijdrit kunnen behouden. De gemeente is er veel aan gelegen om dit evenement te laten bestaan.

Als organisatie vinden we het natuurlijk zeer spijtig dat wat een gezellige, ongedwongen, recreatieve wedstrijd had moeten zijn, helaas niet kan doorgaan. Daarbij vinden we het natuurlijk zeer vervelend dat we pas afgelopen woensdag dit te horen hebben gekregen en iedereen pas nu hierover kunnen informeren.

Met vriendelijke groeten,

Eric Pricken.

Reacties