Inschrijving Vierdaagse Nijmegen geopend

Vanaf maandag 3 februari is het mogelijk in te schrijven voor de 98ste Internationale Vierdaagse  Nijmegen, die dit jaar van 15 tot en met 18 juli worden gehouden. De inschrijfprocedure is ten opzichte van voorgaande jaren ongewijzigd.

De inschrijflimiet is bepaald op 46.000. Bij overschrijding van de inschrijflimiet wordt er geloot onder debutanten.
Het inschrijfgeld bedraagt, net als in 2013,  € 50,-. Leden van de wandelsportbonden KNBLO-NL en NWB genieten € 5,- korting.

Een inschrijving is pas compleet als ook het verschuldigde inschrijfgeld door middel van iDEAL (online betalen via internetbankieren) is betaald. Betaling geschiedt niet meer met een incassomachtiging.

Twee periodes

Als gebruikelijk zijn er ook dit jaar weer twee inschrijfperiodes. Inschrijfperiode 1 loopt vanaf maandag 3 februari (00.00 uur) tot en met vrijdag 28 februari (24.00 uur). In deze eerste periode kunnen degenen inschrijven die vorig jaar de 97ste Vierdaagse met succes hebben volbracht. Ook jongens en meisjes die dit jaar (2014) 12 jaar oud worden, kunnen van deze eerste inschrijfperiode gebruik maken.

k7qxlze3ut8dva81kont3yjvz

Inschrijfperiode 2 is van maandag 3 maart (00.00 uur) tot en met vrijdag 4 april  (24.00 uur). Deze tweede inschrijfperiode staat open voor alle anderen die aan de 98ste Vierdaagse willen meedoen. Het tijdstip van inschrijven, mits in genoemde periodes, heeft overigens geen enkele invloed op de inschrijving.   

Wel/niet loting

Als een loting noodzakelijk blijkt, wordt die gehouden op vrijdag 11 april onder de civiel individueel ingeschreven deelnemers die niet eerder de Vierdaagse-medaille behaalden. Drie groepen worden van loting gevrijwaard, degenen die:

  • in 2002 geboren zijn
  • voor de 96ste én de 97ste Vierdaagse zijn uitgeloot
  • inschreven voor Via Vierdaagse.

Website

Stichting DE 4DAAGSE verwacht dat wederom 99% van de deelnemers aan de Vierdaagse via internet inschrijft. De volledige reglementen omtrent de 98ste Vierdaagse en de inschrijving zijn hier te vinden.

Vierdaagse Sponsorloop

Met de inschrijving voor de 98ste Vierdaagse op 3 februari is het ook mogelijk deel te nemen aan de Vierdaagse Sponsorloop. Wie inschrijft voor de Vierdaagse kan hier een persoonlijke actiepagina openen, waarmee sponsors voor een door de wandelaar zelf te kiezen goed doel geworven kunnen worden.

Het openen van een actiepagina maakt het werven van sponsors en het zoeken naar een goed doel makkelijk en administratief eenvoudig voor de goede doelen loper. Bovendien wordt gegarandeerd dat 100% van het sponsorgeld bij de goede doelen terecht komt.   

Via Vierdaagse 2014

Gelijktijdig met de inschrijving voor de 98ste Vierdaagse start de inschrijving voor training- en begeleidingsprogramma Via Vierdaagse 2014. Met dit programma ondersteunen KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland (KNBLO-NL) en Stichting DE 4DAAGSE maximaal 1.500 debutanten met het behalen van hun eerste Vierdaagsekruis.

naoiwavwe5rlhn75p7s35yjk2

Deelname aan Via Vierdaagse is voorbehouden aan wandelaars die niet eerder het Vierdaagsekruis behaalden én die nog geen lid zijn van KNBLO-NL. De kosten van deelname aan Via Vierdaagse bedragen, evenals in 2013, € 179,-. Dit is inclusief het inschrijfgeld voor de 98ste Vierdaagse.

Het uitvalpercentage onder Via Vierdaagse-deelnemers is significant lager dan onder de andere debutanten. De inschrijving opent maandag 3 februari om 08.00 uur. Op deze website staat ook meer informatie over het training- en begeleidingsprogramma. 

Foto’s Vierdaags Nijmegen 2013 door Lingewaard Nieuws.


Ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik hier en druk op de “Vind ik leuk” knop.

Liever via Twitter? Volg ons dan via @lingewaardnews.

Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Reacties