ZOMERRECES

Foto: Bert Gerritsen

Bij het aankondigen van een politiek zomerreces denk je al snel, lekker rustig de komende periode. Meestal is dat ook zo. Maar in Lingewaard is altijd wel iets loos! Zo maar een paar voorbeelden, grafrechten, wanorde bij de ODRA, Kerktheater, platanen, de Kinkel en het terugtrekken van een raadslid, houden de gemoederen aardig bezig! Kortom, de Lingewaardse politiek trekt altijd aandacht. Columnisten zitten niet verlegen om onderwerpen.

Die onderwerpen vallen dus zo maar uit de lucht. Zo ook een citaat uit een bericht van ene W.E. te H.: “Bedroevend dat er nog steeds ruimte wordt gegeven aan een man (ik dus) die de ware feiten niet kent of bekend wil maken. Hij betreedt de waarheid met voeten”. Ik heb betrokken persoon uitgenodigd om er samen eens over te praten. Geen enkel signaal ontvangen. Blijkbaar een storm in een glas water!

Dat was het niet toen inmiddels ex-raadslid Hans Wenneker bekend maakte, om persoonlijke redenen, te stoppen met zijn lidmaatschap van de raad. Dit bracht afschuwelijke, zelfs persoonlijk getinte reacties teweeg in de Gelderlander. En de vertolkers deden dat onder een schuilnaam!

Dan heb ik meer respect voor jonkie Matthew van de Woerdt, fractievoorzitter van de VVD. Met naam en toenaam roept hij in de Gelderlander zeer blij te zijn met het vertrek van Wenneker. Die zou een exponent zijn van de oude Lingewaardse politiek. Het rapport Pop, waarin de verstoorde verhoudingen in de raad aan de kaak werden gesteld, zorgde dat v.d. Woerdt met een nieuwe ploeg VVD’ers deel uit ging maken van de huidige coalitie. Verder stelt Matthew de integriteit aan de orde in de situatie van oud burgervader Harry de Vries en gemeentesecretaris Esther Loenen. Die twee hebben de gemeente kapitalen gekost en Hans Wenneker zou daar het hoogste woord over hebben gehad.

‘Integriteit’, dat woord is juist voor VVD’ers op dit moment een gewaagde uitspraak. Hoeveel integriteitszaken lopen inmiddels tegen (oud) VVD’ers? Integriteit kan niet door oud voorman Piet Wegh doorgegeven zijn aan pupil v.d. Woerdt. Wie kent de situatie Wegh/Schut nog vanuit de oude politiek?

Kortom een dikke gele kaart voor pupil Matthew v.d. Woerdt. Zo kan hij nooit uitgroeien tot een senior. Oftewel, het speculaasje wordt nooit een speculaaspop!

En ja hoor, het drama de Kinkel krijgt ook steeds meer gestalte.

In eerdere columns vroeg ik al aandacht voor de exploitatiebegroting in de nieuwe situatie van de Kinkel. Nu moet er nog steeds € 60.000,– per jaar door de gemeenschap worden bijgelegd over de periode 2014-2018, onder de noemer prestatiesubsidie. Met andere woorden in 2019 geen prestatiesubsidie meer! Hoe kun je eigenlijk in aanmerking komen voor zo’n prestatiesubsidie? Is dit een Lingewaardse term of uitgevonden in en exclusief voor Bemmel?

Hoe dan ook, de raad heeft besloten dat maximaal € 680.000,– voor renovatie beschikbaar is. Prima en duidelijk, maar dan ook geen cent meer! Je mag toch aannemen dat aan dit besluit een meerjarenbedrijfsplan en exploitatiebegroting ten grondslag heeft gelegen. Soms besproken in een besloten raadsvergadering? Wethouder Peren kom eens uit uw broedplaats en informeer de gemeenschap.

Immers, vol verve schrijft de Kinkel op haar website, dat de (ver)bouw 31 augustus 2015 start.

Inmiddels beschikt het Bestuur over € 120.000,– subsidie van de Provincie en het VSB fonds. Ook staat daar, dat er een meerjarenbedrijfsplan bestaat. En de bestaande bar staat inmiddels op Marktplaats, subsidie gaat dus o.a. naar een nieuwe bar!

Waarop is dat nieuwe meerjarenbedrijfsplan eigenlijk gebaseerd? Rekening gehouden met het definitief doorgaan van het Kerktheater? De Kinkel is en blijft eigendom van de gemeente. Als de Kinkel afgaat op een faillissement, draait de gemeente daar dan voor op? Zijn daar afspraken, zwart op wit, over gemaakt?

De genoemde € 120.000,– wordt besteed aan nieuwe inrichting, vloer enz van de foyer. En doodleuk maakt de Kinkel bekend dat een nog samen te stellen projectgroep zich gaat bezighouden met de ontwikkeling van een nieuwe goed geoutilleerde zaal!

Wie had dit nu voor mogelijk gehouden, twee concertzalen in een plaatsje met 12.000 inwoners. Je kunt er twee cabaretavonden mee vullen, uiteraard verdeeld over beide theaters! Stel dat een particulier in Huissen een nieuwe sporthal bouwt, investeert de gemeente dan ook bijna € 700.000,– in de huidige sterk verouderde sporthal? Kunnen de raad en het college deze doldwaze plannen van de Kinkel niet tegenhouden? Als ze dat niet doen, draait de gemeenschap voor de financiële gevolgen op. En dat is trouwens ook mogelijk als die nieuwe zaal van de Kinkel achterwege blijft!

Wethouder Peren, kom te voorschijn met dat meerjarenbedrijfsplan en sluit ieder financieel risico voor de gemeenschap uit! Zo niet, dan moet Bemmel inclusief dit college zich diep, diep, zeer diep gaan schamen voor de andere woonkernen van Lingewaard. Die moeten dan trouw meebetalen aan een eventueel financieel fiasco!

En dan blijven de coalitiepartijen binnen de raad en het college een klein speculaasje die nooit de status van speculaaspop zullen krijgen. En dan maakt oude of nieuwe politiek niets uit!

Bert Gerritsen

————————————————————————————————————————

Wilt u reageren? Dit kan via lingewaard@nieuws.qz0.nl of het reactieveld onderaan deze column.

———————————————————————————————————————–

‘Bert Gerritsen is inwoner van Lingewaard en afkomstig uit het bedrijfsleven. Hij streeft naar een eerlijke, open en duidelijke communicatie binnen de Lingewaardse politiek. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel, zijn mening is niet per definitie die van lingewaard.nieuws.qz0.nl’.

———————————————————————————————————————-

Reacties