Pas op uw smartphone!

Foto: politie.nl

De politie adviseert mensen met een smartphone zoals een iPhone, Android of Blackberry om alert te zijn. Straatrovers en dieven hebben het voorzien op deze telefoons en schromen niet om u ervan te beroven, zo nodig door middel van geweld. Dit is voor mensen een heftige ervaring. Diefstal kan ook gevolgen hebben voor uw telefoonrekening en privé- of zakelijke belangen. Neem maatregelen om diefstal te voorkomen of de schade achteraf te beperken.

U kunt het volgende doen:

  • Wees bewust van de waarde van uw smartphone. Loop er niet mee te koop. Soms hoeven dieven maar een glimp op te vangen van het toestel om te besluiten u te beroven.
  • Wees bewust van uw belgedrag. In het openbaar bellen is niet altijd te voorkomen, maar gebruik een smartphone niet te opzichtig op straat, in de tram of de bus. Dieven volgen u zo nodig naar een stille plaats, waarna u wordt beroofd.
  • Gebruik de beveiligingsmogelijkheden van het toestel, zoals het instellen van pincodes, ontgrendelcodes, wachtwoorden en timeouts (vergrendeling na een bepaalde tijd niet gebruiken, waarna ontgrendeling alleen mogelijk is door het invoeren van een code of wachtwoord).
  • Noteer het IMEI nummer van uw telefoon. Dit vergroot de kans dat u toestel wordt opgespoord.
  • Beveilig mappen of bestanden met toegangscode en maak backups van belangrijke documenten en gegevens. Update regelmatig de (beveiligings)software.
  • Maak uw smartphone boefproof op www.hier-waak-ik.nl.
  • Maak gebruik van de geavanceerde middelen die er zijn. Voor zowel iPhones als Android-toestellen zijn speciale app’s te downloaden die je kunt installeren, waardoor het toestel bijvoorbeeld kan worden getraceerd, tegen het wisselen van simkaarten wordt beschermd of op afstand kan worden beheerd en vergrendeld. Verschillende fabrikanten bieden ze aan.

Bel 112
Bent uzelf beroofd of ziet u dit gebeuren? Bel direct 112! Dan is de kans het grootst dat de politie de dader nog direct kan aanhouden. Onthoud hoe de dader eruitziet en noteer een eventueel kenteken. Als getuige kunt u een foto of filmpje maken, als dat voor u op een veilige manier kan. Kijk ook goed welke richting de dader wegvlucht. De meldkamer laat dan meteen vluchtwegen afzetten, waardoor het net zich sluit.

Reacties