Meedoen regeling voor lage inkomens

Foto: Lingewaard Nieuws

LINGEWAARD – Wanneer u een laag inkomen heeft, is het soms moeilijk om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals schoolreisjes, sport of de bibliotheek. Daarom heeft de gemeente Lingewaard een speciale regeling om te participeren: de ‘Meedoen regeling’.

De meedoen regeling levert een bijdrage aan de kosten voor deelname aan sociaal-culturele, sportieve activiteiten en/of lidmaatschap voor ieder afzonderlijk gezinslid. Het is een persoonsgebonden budget.

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?

Deze participatieregeling is voor elke inwoner  van de gemeente Lingewaard die een inkomen heeft dat beneden 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm ligt. De regeling geldt dus niet alleen voor inwoners die een uitkering ontvangen.

U komt alleen in aanmerking voor deze regeling als uw totale eigen vermogen (direct beschikbare middelen in de vorm van contant geld en direct opeisbare tegoeden op bank- en spaarrekeningen) niet hoger is dan het bedrag dat volgens de Wet werk en bijstand vrijgehouden wordt.

Hoe hoog is de vergoeding?

  • € 100 per jaar per persoon voor ieder gezinslid dat meedoet aan sociaal-culturele of sportieve activiteiten.
  • Uitbetaling vindt eenmaal per jaar plaats op vertoon van betalingsbewijzen; bij jaarabonnementen is een bewijs van de maandelijkse betaling voldoende.

Aanvragen 2015

U kunt de meedoen regeling vanaf 1 januari 2015 aanvragen via het Aanvraagformulier Meedoen regeling  minima 2015.

Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen een formulier automatisch toegezonden.
Als u het aanvraagformulier heeft ingevuld en ondertekend, kunt u het:

  • Opsturen: naar Gemeente Lingewaard, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.
  • Afgeven: bij de het gemeentekantoor in Bemmel, Kinkelenburglaan 6.
  • Vergeet niet om kopieën van de gevraagde papieren bij te voegen.
  • U kunt uw aanvraag bij de gemeente indienen tot en met 31 december van het jaar waarin u de regeling aanvraagt.

Meer weten?

Vraag bij twijfel altijd bij het team sociaal en welzijn na of u recht heeft op de regeling. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 025-3260111.

Te downloaden

Aanvraagformulier meedoen regeling 2015

Bron: Gemeente Lingewaard

Reacties