Impuls voor aangepast sporten in de gemeente Lingewaard

Foto: Uniek Sporten

LINGEWAARD – De gemeente Lingewaard gaat een impuls geven aan het sporten voor mensen met een beperking. Doel is om mensen met een beperking structureel meer te laten sporten, omdat uit onderzoek blijkt dat dit nodig is.

In samenwerking met het (speciaal)onderwijs, SWL, verenigingen, woongroepen, dagbesteding en revalidatie, wordt de doelgroep letterlijk in beweging gebracht.

Begin juni is een onderzoek gehouden onder mensen met een beperking ten aanzien van sport. Uit dit onderzoek blijkt dat 39% van de respondenten een beperking binnen de gemeente Lingewaard minimaal één keer per maand actief is. Van deze 39% is 48% lid van een sportvereniging, terwijl landelijk 30% van de bevolking lid is van een sportvereniging.

De belangrijkste reden voor hen om te sporten zijn gezondheid/fitheid/lichaamsbeweging, plezierbeleving/ontspanning en sociale contacten/gezelligheid.

Aan de andere kant sport 61% van de respondenten niet of minder dan één keer per maand. De respondenten gaven aan dat ze het te duur vinden, dat ze vanwege hun beperking niet kunnen sporten en/of niet weten waar zij zouden kunnen sporten.

Uit de resultaten blijkt dat 30% van respondenten een gezond gewicht heeft. Het percentage dat overgewicht of obesitas heeft ligt op respectievelijk 20% en 13%. Landelijk heeft 34% van de mensen zonder beperking overgewicht en 12% obesitas. In Gelderland is dit respectievelijk 33% en 10%. Daarnaast is door middel van dit onderzoek het aanbod verder inzichtelijk gemaakt.

Al het bestaande sportaanbod is zichtbaar op www.unieksporten.nl.

De komende periode zal naar aanleiding van dit onderzoek, het sportaanbod uitgebreid en versterkt worden. Hierbij wordt gekeken naar een geschikt aanbod voor verschillende beperkingen en een goede spreiding over de verschillende kernen binnen de gemeente Lingewaard.

Ook blijkt dat er veel onwetendheid is over mogelijkheden voor financiële ondersteuning, hulpmiddelen of het zoeken van een maatje. “Het wegnemen van deze onwetendheid en het geven van individuele sportadviezen zijn twee belangrijke speerpunten”, aldus Chantal Migo die als coördinator aangepast sporten deze werkzaamheden op zich zal nemen. Een passend sportaanbod voor iedereen is het uitgangspunt hierbij!

Wilt u meer informatie over aangepast sporten of over Uniek Sporten, dan kunt u contact opnemen met Chantal Migo via c.migo@unieksporten.nl of via 026-3523850.

Reacties