Bouwplan Burchtgraafstraat Gendt vastgesteld

Foto: De Witte van der Heijden architecten

GENDT – Uit de beantwoording van het college, op vragen van de SP, blijkt dat Lingewaard drie- tot zeshonderd betaalbare huurwoningen tekort komt. Uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen is daarom hard nodig. Het woonbeleid van het kabinet werkt, door invoering van de verhuurdersheffing, de uitbreiding van het aantal betaalbare huurwoningen flink tegen. Desondanks kunnen er ook in Lingewaard wat kleine stappen gemaakt worden om het tekort terug te dringen.

Afgelopen donderdag werd het ‘bestemmingsplan Burchtgraafstraat’ door de raad vastgesteld. Daarmee is het bouwplan van 35 sociale huurwoningen in een gevarieerd modern nieuwbouwplan planologisch mogelijk gemaakt.

De doelstelling is dat er een duurzaam, energiezuinig en flexibel wooncomplex wordt gerealiseerd voor diverse bewonersgroepen. De 35 woningen, appartementen en eengezinswoningen vervangen de inmiddels 18 gesloopte eengezinswoningen die gebouwd zijn in de jaren 50. De bewoners hebben een terugkeergarantie en een wisselwoning tijdens de bouwperiode.

De nieuwbouwplannen van Woonstichting Gendt konden uiteraard op steun van de SP, de voorvechter van meer betaalbare woningen, rekenen. Alleen GL en de PvdA  stemden tegen, D66 onthield zich van stemming.

SP Lingewaard

Burchtgraafstraat Gendt 2

Reacties