Lingewaard en Overbetuwe verscherpen handhaving Opiumwet

Foto: Lingewaard Nieuws

LINGEWAARD / OVERBETUWE – De burgemeesters van de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe hebben, na overleg met de Officier van Justitie en de teamchef van politie, beleid vastgesteld om de handel en het aanwezig hebben van drugs in woningen en andere panden tegen te gaan.

Bezit of het aanwezig hebben van een handelshoeveelheid drugs (meer dan 0,5 gram harddrugs, meer dan 5 gram softdrugs of meer dan 5 hennepplanten) wordt gezien als drugshandel/bedrijfsmatige hennepteelt en is strafbaar op basis van de Opiumwet.

Vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid, het beschermen van het woon- en leefklimaat  en de volksgezondheid treden de gemeente Lingewaard en Overbetuwe streng en consistent op tegen verkoop, verstrekking dan wel het aanwezig hebben van drugs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.

Artikel 13b van de Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegdheid woningen of panden te sluiten als daar verdovende middelen worden verhandeld, verstrekt of aanwezig zijn. Er hoeft geen sprake te zijn van overlast, alleen de constatering dat drugs aanwezig zijn of worden verhandeld is al voldoende om tot sluiting van een woning of pand te kunnen overgaan.

De beleidsregels bevatten een matrix die enerzijds onderscheid maakt tussen softdrugs en harddrugs, anderzijds tussen woningen en andere panden, zoals winkels en horecabedrijven. De bestuursrechtelijke maatregel die wordt opgelegd varieert, afhankelijk van de aangetroffen situatie, tussen minimaal een waarschuwing en maximaal sluiting voor onbepaalde tijd en onteigening.

Bron: Gemeente Lingewaard

Reacties