Gemeente komt Aldi Haalderen niet tegemoet

Foto: Lingewaard Nieuws

Dit jaar is aan Aldi toestemming verleend om zich te vestigen in Haalderen. Hiervoor is een bouwvergunning afgegeven. Volgens deze vergunning wordt de supermarkt voorzien van een kap.

Bij nader inzien wil Aldi echter liever een plat dak realiseren en heeft hiervoor een herziene bouwaanvraag ingediend. Dinsdag 14 juli 2015, heeft het college besloten om deze aanvraag af te wijzen.

Bij een controle vorige week is gebleken dat de Aldi, vooruitlopend op het besluit op de nieuwe bouwaanvraag, al met de bouw van het platte dak is begonnen.

Hierop zijn direct, op donderdag 9 juli jl, door de ODRA de bouwwerkzaamheden stilgelegd totdat een besluit op de herziene bouwaanvraag is genomen.

Inmiddels  heeft de welstandscommissie op de herziene bouwaanvraag negatief geadviseerd en gisteren, 14 juli, heeft het college van B&W dit advies overgenomen.

Dit betekent dat de Aldi in Haalderen overeenkomstig de verleende vergunning moet bouwen.

De Aldi is over het besluit inmiddels telefonisch geïnformeerd.

Bron: Gemeente Lingewaard

Reacties