Markt Huissen wordt flexibel!

Foto: Lingewaard Nieuws

HUISSEN – De Markt in Huissen wordt flexibeler. Dat voornemen heeft het college van Lingewaard. Door de Markt te herinrichten worden de gebruiksmogelijkheden verbeterd. Dat betekent onder meer dat zoveel mogelijk vaste obstakels zoals, bomen en verlichting en het verhoogde gedeelte worden verwijderd.

Dit betekent niet dat er binnenkort geen bomen meer staan op de Markt. Er komen namelijk bomen in verplaatsbare, mobiele bakken, zodat de flexibiliteit gewaarborgd blijft.

Door de Markt flexibeler te maken, kan bij het houden van evenementen beter rekening gehouden worden met de belangen van de ondernemers en bewoners en de overlast worden beperkt. Tevens biedt het de mogelijkheid om een gedeelte van de kermis naar het centrum terug te halen.

De herinrichting zal fasegewijs plaatsvinden. Binnenkort zal worden begonnen met het verwijderen van de huidige bomen en de grondspots en worden de dan ontstane boomgaten dicht bestraat. Volgend jaar zullen de overige werkzaamheden worden uitgevoerd.

Voor die uitvoering is in de Kadernota 2016 voorgesteld de benodigde overige middelen vrij te maken.

De omwonenden zijn inmiddels per brief geïnformeerd.

Bron: Gemeente Lingewaard

Reacties