Vreemde plannen bij kadernota

Foto: GroenLinks Lingewaard

LINGEWAARD – Met verbazing heeft GroenLinks kennis genomen van de plannen van het college in de kadernota. Verbazing, omdat er weinig geld beschikbaar is om nieuwe plannen uit te voeren.

In de plannen van het college echter, wordt wel € 250.000 uitgetrokken om de Markt in Huissen te ‘verlevendigen’ (een jaarlast van € 20.000 per jaar, zonder dat dit plan aan de raad is voorgelegd). Dit door het plaveisel aan te passen, maar ook te verlevendigen door bomen te kappen.

Wat GroenLinks betreft is kappen van bomen niet de manier om pleinen aangenaam te maken. Juist bomen zorgen voor lommerrijke pleinen, die in hete zomerdagen van nature zorgen voor verkoeling. Niet voor niks worden in parken vaak festivals gehouden. En waar een boom een keer in de weg staat, zijn creatievere oplossingen te bedenken dan kappen en daarvoor boompjes in de plaats te zetten (denk aan de boom die al tientallen jaren groeit IN restaurant Sprok in Bemmel: van de zaal door het dak naar buiten).

Ook het plan om geld uit te trekken voor fietspaden onderaan de dijken vindt GroenLinks een slecht plan. Uitzoeken en ontwikkelen kost al geld, aankoop en aanleg eveneens. Geld dat Lingewaard niet heeft. Maar nog erger, geen fietser wil tegen de dijk aan kijken. Juist kiezen recreatieve fietsers om op de dijk, ver weg te kijken, over het landschap en de uiterwaarden met in de verte of soms dichterbij de rivier. Juist dat is een van de aantrekkelijke waarden van Lingewaard. Daarvoor komen toeristen naar dit deel van de Betuwe.

Bij het plan voor de bibliotheek van de toekomst zou GroenLinks het toejuichen als niet alleen het college en raad daarover beslissen, maar ook de inwoners van Lingewaard.

Hetzelfde geldt voor duurzaamheid: immers inwoners moeten meedoen met isoleren van huizen en plaatsen van zonnepanelen. Om van hen ondersteuning te krijgen, zou het mooi zijn om hen mee te laten denken hierin. We hebben kennis en kunde genoeg in Lingewaard.

GroenLinks wil duurzaamheid niet versmallen tot enkel energie, zoals het College van plan is. Ook Duurzaam omgaan met elkaar, een samenleving waarin ieder mee kan doen en zuinig omgaan met ruimte hoort daarbij.

Al  vorig jaar stelde GroenLinks voor duidelijke verwijsborden te plaatsen naar de verschillende kernen. Ondanks de brede steun en aangenomen motie is dit nog niet gebeurd. Dan maar opnieuw indienen, nu iets breder, om toeristen te laten weten wat in de uiterwaarden en kernen te zien en te beleven is. Hopelijk gaat het college nu wel deze motie uitvoeren.

Het meest bijzondere is echter dat dit college toegeeft weinig geld te hebben. Maar telkens grepen uit de reserve blijft doen. Voor het Stadhues, om vele potjes (bestemmingsreserves) te vullen, bij het in orde maken van het vastgoed. Dat er nog een paar zware molenstenen aankomen zoals een akkefietje in Park Lingezegen, Presikhaaf en Bergerden, wordt vergeten.

GroenLinks vraagt zich af of het verstandig is met deze kadernota in te stemmen….

Reacties