Vleermuizen zorgen voor vertraging Stadhuesproject

Foto: Jennifer Fricks

HUISSEN – Het beeldbepalende Stadhues in Huissen krijgt een woonbestemming  in de vorm van sociale huurwoningen in combinatie met een sociaal-culturele functie. Dat is onlangs bekrachtigd door de gemeenteraad. Zorgorganisatie Betuweland gaat de huurappartementen in het Stadhues tijdelijk gebruiken voor het huisvesten van haar cliënten tijdens de nieuwbouw van verzorgingstehuis Sancta Maria. Helaas ontstaat er vertraging in het bouwproces omdat er nader onderzoek nodig is naar een vleermuizenkolonie die is aangetroffen in het gebouw.

Verplicht flora en fauna onderzoek

De planning was gericht op een snelle start van de bouw. Een wettelijk verplichte flora en fauna Quickscan bracht aan het licht dat naast huismussen en gierzwaluwen, ook vleermuizen het Stadhues bewonen.

Gezien de beschermde status van de vleermuis zijn speciale voorschriften van toepassing voor bouwen en verbouwen. Alleen met een Verklaring van geen bedenkingen van het Ministerie van Economische Zaken kan met de bouw worden gestart. Daarvoor zal er eerst een volledig vervolgonderzoek moeten worden gestart naar de vleermuizenkolonie, naar verwachting eindigend in september. Bovendien moet er een ontheffingsaanvraag flora en faunawet worden ingediend.

Nieuw tijdspad

De gemeente doet er, in samenwerking met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), alles aan om de procedure zo kort als mogelijk te houden.

Deze ontwikkelingen zorgen waarschijnlijk voor een vertraging van een half jaar waardoor de ingebruikname door Betuweland verschuift naar najaar 2016. Betuweland heeft het personeel en de bewoners er inmiddels van op de hoogte gebracht.

Bron: Gemeente Lingewaard

Reacties