Slecht nieuws en creatieve oplossingen

Foto: D66 Lingewaard

LINGEWAARD – Aankomende donderdag staat de kadernota op de raadsagenda. Een kadernota slaat de piketpaaltjes voor de begroting van het komend jaar.

De meicirculaire vanuit Den Haag, het document dat onder andere de gewijzigde inkomsten voor de gemeente vanuit het Rijk weergeeft, is hierin nog niet meegenomen. In die meicirculaire staat slecht nieuws voor Lingewaard : het krijgt een verlies van 1,5 miljoen te verduren. Deze verliespost van 1,5 miljoen is nog niet in de kadernota verwerkt.

D66 zou D66 niet zijn als zij daar niet een creatieve en praktische oplossing voor had bedacht. Niemand zit te wachten op weer een OZB verhoging! Met een rekenrente van 4% in de gemeente Lingewaard, is er een bedrag van 60.000,- euro nodig om 1,5 miljoen vrij besteedbaar uit de reserve te lenen om die tegenvaller structureel op te vangen. Nu doet zich  tegelijkertijd de kans voor om 1 miljoen in 15 jaar te verdienen. Dat is dus € 66.000,- per jaar. Die 1 miljoen kan verdiend worden door de inkomsten op de OZB en de afdracht van leges van het project Windpark Lingewaard.

Het project Windpark Lingewaard heeft als bijkomend voordeel dat er € 300.000,- in maatschappelijke, duurzaamheid- en natuurfondsen wordt gestort. Op die manier wordt er extra geïnvesteerd in duurzaamheid, iets wat in de gemeente Lingewaard hoognodig is om überhaupt in de buurt van de nationale doelstelling te komen.

Daarom zal D66 met een amendement komen dat voorstelt om 60.000,- euro uit het duurzaamheidsfonds te halen. Met die 60.000,- euro kan het negatieve nieuws van de meicirculaire worden opgevangen. Tegelijkertijd stelt het amendement voor om medewerking te verlenen aan het Windpark Lingewaard. Op die manier wordt er meer geïnvesteerd in een groener en duurzamer Lingewaard.   

Met dit amendement wordt de bezuiniging van een negatieve meicirculaire opgevangen en krijgt duurzaamheid een “boost” in de gemeente Lingewaard. Een creatieve oplossing voor slecht nieuws.

Reacties