Vraagtekens bij dekkingsvoorstel kosten Stadhues

Foto: Lingewaard Nieuws

HUISSEN – De fractie van politieke partij B06-L2000 heeft een memo gestuurd aan alle raadsleden van Lingewaard. Daarin zetten zij uiteen hoe het werkelijk zit met de dekking van de kosten voor het Stadhues.

Opvallend daarin is dat volgens B06-L2000 tijdens de laatste raadsvergadering veel raadsleden de rode draad van het vele cijfermateriaal niet meer konden volgen. Ondanks tijdsdruk werd het plan toch in stemming gebracht.

Het college en de coalitiepartijen stellen dat voor het Stadhues € 1.139.000,– beschikbaar is. Volgens B06-L2000 moet dat € 582.000,– zijn. Zij onderbouwen dit met het raadsvoorstel en raadsbesluit over de drie sociaal culturele centra eind 2013, toen de nieuwe burgemeester al raadsvoorzitter was.

Politiek columnist Bert Gerritsen heeft in zijn columns ook al regelmatig geschreven over de schrikbarend hoge en onduidelijke kostenopbouw van de Stadhuesplannen.

De coalitiepartijen en de SP hebben inmiddels het licht op groen gezet en stemden voor de plannen. Of dit is gebaseerd op het oorspronkelijke raadsbesluit wordt nu dus betwist door B06-L2000. 

Reacties