De realisering van de theaterkerk in Bemmel komt dichterbij

Foto: Stichting Kerk Bemmel

BEMMEL – De donaties van de Bemmelse gemeenschap blijven binnen komen. De teller staat inmiddels boven de 75.000 euro. Dit bedrag is bijeengebracht door zo’n 200 donaties. Daarmee komt het streefbedrag van 100.000 euro, waar de Stichting Kerkplan Bemmel op hoopte, in zicht.

Er is echter meer geld nodig, maar ook dat lijkt goed te gaan. Deze maand worden besluiten verwacht van enkele grote fondsen om het theaterplan financieel te steunen.     

Ondertussen  is er veel voorbereidend werk verricht de afgelopen maanden. Zo zijn er contractueel belangrijke stappen gezet. De overdracht van de kerk is voorzien in de maand augustus en we zijn in gesprek met de fiscus over de overdrachtsbelasting.

De aanvraag omgevingsvergunning is nagenoeg rond en zal nog deze maand worden ingediend.

Er is ook veel onderzoek gedaan naar geluidsniveaus bij mogelijke optredens en op basis daarvan is een goed plan ontwikkeld om geluidsoverlast voor omwonenden de voorkomen.

Ook op het gebied van energie is een toekomstgericht plan ontwikkeld waarin gestreefd wordt naar een laag energieverbruik. Aan de laatste details wordt nog gerekend, maar waarschijnlijk zal aardwarmte gebruikt worden.

Als alles zo voorspoedig als nu blijft verlopen, dan kan de verbouw in het najaar beginnen.

Doneren

Nieuwe donaties blijven welkom. Zo kunnen particulieren en bedrijven bijvoorbeeld een theaterstoel sponsoren voor 500 euro. De sponsornaam wordt dan op een van de stoelen vermeld. Tevens wordt iedere donateur lid van de Vrienden van de Theaterkerk en jaarlijks uitgenodigd voor een feestelijke vrienden-avond.

Voor meer informatie: www.kerkbemmel.nl.

Reacties