Programma Gildenfeesten Huissen

Foto: Huissense Gilden

HUISSEN – De belangrijkste dagen voor de beide Huissense Gilden zijn de herdenking van het beleg en ontzet uit 1502 op zaterdag 20 juni, gevolgd door het koning- en vogelschieten op zondag 21 juni.

In 1502 werd Huissen belegerd door Karel van Gelre uit Arnhem, omdat de ligging aan de Rijn en zijn relatie met Kleef een rijk stadje maakte. Doordat men kon vissen in de Rijn en er militaire hulp kwam uit Kleef werd Karel van Gelre verslagen door de Huissenaren.

Dit jaar staat het “Gelderse kampement” weer op de molenweide. Het Huissense leger zal de hele dag door het centrum lopen. De slag on Huissen en de strijd tussen Kleefsen Geldersen troepen zal omstreeks 16:30 plaatsvinden op de Moldenweide achter Albert Heijn.

Voor de jeugd is er een speciale zaterdagschool. Hier zal de geschiedenis van Huissen en het Beleg en Ontzet uitgelegd worden en kan de jeugd ’s middags meelopen met de bende van de Wildeman.

Programma

10:00 bijeenkomst Huissense jeugd (en eventueel ouders) bij de stadskerk. De wildeman zal plotseling binnenkomen en de jeugd meenemen.

11:00 Rondgang van de gilden en verdedigers en verwijderen barricaden

12:00 Verjaging van Gelderse troepen uit de stad

14:00 De Huissense vissers bij de strang worden belaagd door Gelderse troepen.

14:30 Gelderse troepen worden wederom uit stad verjaagd

15:00 Gildeheren wegen het gildenzilver op de markt

15:15 Gelderse troepen doen wederom een vergeefse poging om Huissen te bezetten

15:45 Stadomroeper, man met ’t blek, waarschuwt voor de naderende slag

16:00 de slag om Huissen op de Molenweide en verjaging van de Geldersen, daarna triomftocht door de stad.

KONINGSCHIETEN ZONDAG  21  JUNI 

Het koningschap is voor een gildenbroeder de hoogste eretitel binnen de vereniging. Deze titel wordt vergeven aan de schutter die het laatste stuk van de klos naar beneden schiet.

De dag begint om 10:00 als de gildenbroeders gezamenlijk  naar de Eucharistieviering gaan. Na deze viering gaan de gildenbroeders naar het gildenhuis voor een bijeenkomst, waarbij tot 12.00 uur de kandidaten zich kunnen opgegeven voor het koningschieten.

Rond 13:30 uur vertrekken de Gilden naar het Raadhuisplein, waar het vogel en koningschieten zal plaatsvinden. Er zal begonnen worden met het vogelschieten oftewel het prijsschieten.

Na het vogelschieten begint men aan het koningschieten. Bij voldoende kandidaten zal het Sint Laurentiusgilde als eerste schieten, gevolgd door het Sint Gangulphusgilde.

Tijdens het koningschieten is er de mogelijkheid voor jeugd en geïnteresseerden om luchtbuks te schieten onder begeleiding van de Gilden.

De dag wordt ’s avonds afgesloten met een groot koningsbal in de Buitenpoort.

Voor meer informatie zie ook de website : www.gildenhuissen.nl of de facebookpagina van de gilden.

Reacties