Monumentenprijs gemeente Lingewaard 2015

Foto: Lingewaard Nieuws

LINGEWAARD – Dit jaar wordt voor de vijfde  keer de monumentenprijs georganiseerd. Kanshebbers zijn eigenaren van (potentiële) monumenten of organisaties die zich bezig houden met monumenten en/of landschapsbeheer. Wij willen hiermee onze waardering tonen voor het behoud en de wijze van herstel van waardevolle oude panden of objecten in onze gemeente en voor het behoud van het cultureel erfgoed in het algemeen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de prijs

U komt in aanmerking voor de monumentenprijs als u in 2014 op eigen initiatief een bouwwerk met historische waarde heeft gerestaureerd (of heeft laten restaureren), dan wel groot achterstallig onderhoud heeft gepleegd waardoor dreigend verval is voorkomen.

Ook als u op een andere manier een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het behoud van monumenten in de gemeente Lingewaard, kunt u in aanmerking komen voor de prijs.

De aanmeldingen voor de monumentenprijs worden besproken in de Commissie Erfgoed. Zij brengt advies uit aan het college over de genomineerden.

Prijs en uitreiking

De prijs bestaat uit een bedrag van € 250,- (voor personen sec) dan wel € 500,- (voor eigenaren van een monument). Daarnaast krijgt de winnaar een kunstwerk t.w.v. € 350,-, afkomstig van een lokale kunstenaar.

De prijs wordt uitgereikt tijdens het eerste weekend van september zodat een week later, tijdens de Open Monumentendagen (12 en 13 september), het publiek nader kennis kan maken met de winnaar en genomineerden. De prijs heeft betrekking op een prestatie in het kalenderjaar 2014.

Aanmelden kandidaten voor 1 juli 2015

U kunt uzelf of iemand anders aanmelden voor de prijs. Stuur een beknopte omschrijving van de werkzaamheden in 2014, de reden waarom uw aanmelding de prijs zou moeten krijgen, aangevuld met een aantal foto’s te sturen naar Gemeente Lingewaard, t.a.v. de heer B. Zweerink, Postbus 15 , 6680 AA  BEMMEL.

U kunt de aanmelding ook mailen naar b.zweerink@lingewaard.nl. Het aanmelden van kandidaten kan tot uiterlijk woensdag 1 juli 2015. Personen of organisaties die zich eerder hebben aangemeld en ook in 2014 weer een activiteit of werkzaamheid aan monument of object hebben verricht, worden uitgenodigd zich andermaal te kandideren.

Gemeente Lingewaard

Reacties