HET HAD VANDAAG ZO MOOI KUNNEN ZIJN!

Foto: Bert Gerritsen

Vandaag is het  woensdag 10 juni en voor mijn trouwe volgers zal het geen verrassing zijn waarover deze column gaat. De grootste straatspeeldag van Nederland in het prachtige stadscentrum van het Lingewaardse Huissen is vandaag op last van de burgemeester niet gehouden.

Wellicht zinvol om mijn 2 columns VIZIER OP HET STADJE VAN PLEZIER en DE RIJDENDE RECHTER nog eerst even te lezen. En daarnaast staat op de site van de PvdA Lingewaard een voortreffelijke uiteenzetting en vragen over de daad van onze burgemeester, geschreven door raadslid Maarten v.d. Bos.

Door een zuiver toeval werd ik recent tijdens mijn vakantie aangesproken door een bevriend echtpaar van een lid van het organisatiecomité. Droevig om te vernemen hoe het gesprek tussen de burgemeester en haar gevolg was verlopen op 2 april.

Twee van de zeven goedwillende vrijwilligers zaten tegenover de burgemeester en een groep ambtenaren. Wat bedoeld was als een overleg leek wel op een tribunaal! Van enig overleg was geen enkele sprake. Moeders wil was wet! Het fantastische evenement moet verdwijnen uit het centrum. Geen weerwoord mogelijk. En dan te bedenken dat deze bijeenkomst,veel te laat dus, de eerste keer was voor een zogenaamd overleg.

En nu komt het. Doodleuk deelde onze eerste burger mee dat reeds in 2010 door de gemeente werd meegedeeld dat de straatspeeldag niet meer in het centrum gehouden kon worden. Lariekoek van de eerste orde. 2010 was nota bene het eerste jaar dat het evenement in het centrum gehouden werd! Over dossierkennis gesproken!

In zowel 2013 als 2014 werd in de vergunning in voorzichtige termen beschreven dat het wellicht zinvol was, IN OVERLEG, uit te kijken naar een alternatief. Een alternatief dat in Huissen niet of nauwelijks voorhanden is. Het is immers een STRAATspeeldag!

Over park Rosendael, met haar hondepoep, is tijdens de mediahype voldoende geschreven en is niet acceptabel voor de organisatie. Een ander alternatief zou de parkeerplaats bij de voetbalvereniging RKHVV zijn. Dus ook geen STRAAT! En gezien de aanwezige kinderhoofdjes zeker niet geschikt voor het unieke evenement. En dan wil ik nog niet eens denken aan de “rooien” van Jonge Kracht die de “blauwe” tempel natuurlijk liever mijden voor het straatevenement. Kortom, een zeer slecht alternatief!

En nu komt de klap op de vuurpijl.

Duidelijk werd op 2 april door de burgemeester toegezegd dat er een schriftelijk verslag gemaakt zou worden van de bespreking. We zijn nu bijna twee en een halve maand verder en het is te triest voor woorden, er is nog steeds geen verslag door het organisatiecomité van de gemeente ontvangen!

Eerst is de groep vrijwilligers van het Stadhues Comité dus afgevoerd en nu is de organisatie van de straatspeeldag blijkbaar aan de beurt. Ze dreigen ten onder te gaan aan hun geweldige succes en zijn op 2 april afgevoerd als dooie vogeltjes. Vooral vandaag zullen zij er teneergeslagen bijzitten en zal de teleurstelling extra hard aankomen.

De herinnering aan de succesvol verlopen voorgaande jaren vergoed wellicht iets. In vooral 2013 en 2014, met de geweldige groei, heeft het organisatiecomité in overleg met de politie en de brandweer gezorgd voor probleemloze evenementen. Heeft er eigenlijk wel een evaluatie plaats gevonden vanuit de gemeente? Waar zijn de verslagen daarvan? Waar zijn de gespreksverslagen van de ambtenaren met het comité? Zijn die er überhaupt wel?

Transparantie staat hoog in het vaandel van de gemeente Lingewaard en was ook tijdens het laatste congres van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) een hoofditem. Kunnen we in de praktijk echter wel spreken van transparantie door het college en het ambtenarenkorps?

Van de door de burgemeester aangevoerde argumenten parkeren, omwonenden, ondernemers en veiligheid blijft slechts de laatste overeind. Veiligheid voor alles, laat dat duidelijk zijn. En in de voorwaarde van de burgemeester, maximaal 800 kinderen in het centrum, zit juist een lichtpuntje. De straatspeeldag kan dus in het centrum van Huissen blijven! Daar moeten we vooral vanuit blijven gaan.

Resteert een uitleg van de burgemeester over hoe zij aan dat getal komt en waarop zij e.e.a. baseert. Bestaan daar regels voor of is willekeur hier de drijfveer? En dan moet de burgemeester vooral de afgelopen twee jaren mee laten tellen. Geen enkele wanklank van zowel de politie als de brandweer! Dat zegt toch genoeg lijkt mij.

Burgemeester, ooit heeft een politieke partij in Lingewaard op grond van voortschrijdend inzicht een wending gegeven aan de trolley affaire. Het resultaat is ook u bekend.

Ik wil graag pleiten voor een trotse burgemeester die transparantie hoog in haar vaandel draagt. Die voortbouwt op het succes van het organisatiecomité van de straatspeeldag. Die meedenkt over uitbreiding in het centrum in plaats van verwijdering uit het centrum. Die volgend jaar als trotse burgemeester de grootste straatspeeldag in Nederland opent in het centrum van Huissen!

Daar is dan lef en voortschrijdend inzicht voor nodig! Is dat er niet, dan lijkt uw beslissing op een politieke daad, waar de burger met een kluitje in het riet wordt gestuurd.

Burgemeester, ik vertrouw op uw gezond verstand. Wil graag meedenken en mijn eerdere aanbod van 10, 20, 100 of desnoods 200 vrijwilligers voor veiligheid blijft staan. Ik wil niet dat evenementen zoals de dweildag, huissensedag e.d. ook van de agenda verdwijnen.

U wilt toch zeker niet de Monstertruck tragedie in Haaksbergen vergelijken met de Straatspeeldag in Huissen? En laten we het verder dan ook maar niet meer hebben over de willekeur die is toegepast inzake de driejarige vergunning voor de plantenmarkt in Huissen op datzelfde Raadhuisplein.

Zullen we binnenkort ons gezonde verstand eens de vrije loop laten? Ik heb absoluut geen behoefte aan een verdere mediahype over het onderwerp. U wel?

Hoop dat mijn bijzondere ontmoeting met het echtpaar voor een happy-end zorgt. Dan schrijf ik volgend jaar een column met de titel “VANDAAG IS DE DAG” dat de straatspeeldag in het centrum van Huissen een herstart maakt!

Bert Gerritsen

————————————————————————————————————————

Wilt u reageren? Dit kan via lingewaard@nieuws.qz0.nl of het reactieveld onderaan deze column.

———————————————————————————————————————–

‘Bert Gerritsen is inwoner van Lingewaard en afkomstig uit het bedrijfsleven. Hij streeft naar een eerlijke, open en duidelijke communicatie binnen de Lingewaardse politiek. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel, zijn mening is niet per definitie die van lingewaard.nieuws.qz0.nl’.

———————————————————————————————————————-

Reacties