Vijfde veteranenbijeenkomst in Lingewaard

Foto: Lingewaard Nieuws

LINGEWAARD – Dit jaar organiseert gemeente Lingewaard de vijfde bijeenkomst voor de Lingewaardse veteranen op donderdag 18 juni 2015 in Zalencentrum De Kolk.

Wie is veteraan?

De militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen

Op 10 februari 2014 maakte de Minister van Defensie met betrekking tot binnenlandse inzet in een kamerbrief kenbaar dat alle militairen die zijn ingezet bij De Punt en Bovensmilde ook in aanmerking komen voor de veteranenstatus.

Uitnodiging

De veteranen uit dienst die voorkomen in het Veteranenbestand dat is aangeleverd door het Veteraneninstituut in Doorn hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging voor de veteranenbijeenkomst ontvangen of ontvangen deze binnenkort.

Bent u veteraan en heeft u geen uitnodiging gehad en u wilt naar deze bijeenkomst, neem dan vóór 12 juni contact op met mevrouw Y. Lensen van het team Bestuurs- en Managementondersteuning gemeente Lingewaard, (026) 3260129 of via email: y.lensen@lingewaard.nl.

De bijeenkomst is van 16.00 tot 19.30 uur.

Bron: Gemeente Lingewaard

Reacties