Maak gebruik van de Meedoen regeling minima 2015

Foto: Lingewaard Nieuws

LINGEWAARD – Deze regeling zorgt ervoor dat alle inwoners in Lingewaard met een minimuminkomen deel kunnen nemen aan uiteenlopende activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. U kunt hiermee een bijdrage ontvangen tot 100 euro per persoon per jaar.

Voor mensen die rond moeten komen van een minimuminkomen, is meedoen aan de samenleving via onder meer sport en cultuur niet vanzelfsprekend. De gemeente Lingewaard vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, juist ook mensen die het niet breed hebben.

Welke kosten vallen onder de Meedoen regeling?

Kosten zoals:

  • contributies van sportclubs, scouting en muziekles;
  • internetaansluiting en abonnementen krant, tijdschriften;
  • kosten zwemlessen;
  • kosten eigen bijdragen deelname activiteiten ouderen.

Voor wie is deze regeling precies?

De Meedoen regeling minima is bedoeld voor inwoners van Lingewaard met een netto inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm (netto sociaal minimum) én beperkt bedrag aan spaargeld. Welke bedragen dit zijn, leest u hierna.

2

De regeling is er dus niet alleen voor mensen met een bijstands- of andere uitkering!

Ook werkende mensen met een netto minimumloon onder de 110% van de bijstandsnorm en beperkt vermogen en mensen in een schuldhulpverleningstraject komen hiervoor in aanmerking.

Bij twijfel neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 026-3260111 menukeuze 2 . Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08.30 tot 12.30 uur.

Aanvragen

Het aanvraagformulier voor de meedoen regeling minima 2015 is te downloaden.

Inwoners met een bijstandsuitkering hebben al persoonlijk bericht over deze regeling ontvangen.

Bron: Gemeente Lingewaard

Reacties