Inloopavond bouw nieuw woonzorgcentrum Sancta Maria

Foto: Lingewaard Nieuws

HUISSEN – Woensdag 3 juni a.s. tussen 19.30 uur en 21.00 uur stellen wij iedereen in de gelegenheid om kennis te nemen van de plannen om te komen tot de bouw van een nieuw woonzorgcentrum te Huissen. De plannen worden op die avond gepresenteerd in de recreatiezaal van Sancta Maria, Helmichstraat 22 te Huissen. De bijeenkomst heeft geen programma of centrale presentatie; u kunt gewoon binnenlopen tussen de aangegeven tijden.

Sancta Maria

Omdat het huidige woonzorgcentrum Sancta Maria, Helmichstraat 22 in Huissen niet meer aan de normen en eisen van deze tijd voldoet, is er het voornemen om het huidige pand te slopen en een nieuw woonzorgcentrum te realiseren. Het nieuwe toekomstbestendige ontwerp gaat uit van 30 verpleegbedden en ca. 30 wooneenheden met bijbehorende voorzieningen (restaurant, wasruimte, stallingsruimte scootmobiels etc).

Omdat de nieuwe bebouwing niet past niet in het bouwvlak van het geldende bestemmingsplan, is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Inloopavond

Op de inloopavond krijgt iedereen de gelegenheid om het ontwerpbestemmingsplan en het bouwplan te bekijken en uitleg hierover te krijgen. Medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van Betuweland zijn aanwezig om de bestemmingsplanprocedure en het bouwplan toe te lichten

Bron: Gemeente Lingewaard

Reacties