Soldaat van Angeren

Foto: Harmonie St. Caecilia

ANGEREN – Hoewel 2015 geen jubileumjaar is voor harmonie St. Caecilia, is besloten toch ook dit jaar fors uit te pakken tijdens het voorjaarsconcert. Aanleiding vormt de wens om stil te staan bij 70 jaar bevrijding. Daarom wordt aan het themaconcert de titel “Soldaat van Angeren” meegegeven.

Als rode draad door het concert  wordt het verhaal verteld over hoe ook Angeren heeft geleden onder de Tweede Wereldoorlog.

Er worden verschillende bronnen voor dit verhaal gebruikt, maar een van de grootste is het boek “De eer behouden”, geschreven door geboren Angerenaar en verzetsstrijder Gijs Jansen van Beek. In de oorlog deed hij zo veel hij kon voor mensen om hem heen en hij hielp verschillende Amerikaanse piloten om te ontsnappen aan de Duitsers. Wat vaak spannende momenten tot gevolg had. Tijdens het concert zal een jongen genaamd Gijs in de verhaallijn centraal staan.

Niet alleen de harmonie zal invulling gaven aan dit concert, maar er wordt tevens muzikale medewerking verleend door Hanneke Engels, Martijn van Vuuren, Renée en Anne Meijer (ook wel bekend als ‘de Meijers’) en het Heister Zangkoor uit Bemmel.

Naast muziek uit oorlogsfilms (Band of Brothers, The Longest Day, Saving Private Ryan) wordt ook muziek ten gehore gebracht van o.a. Nick & Simon, Volumia en zelfs de populairste band van dit moment “Kensington”. Ook de – inmiddels klassieker – “Mag ik dan bij jou” van Claudia de Breij staat op het programma.

Visuele bijdragen worden verleend door Toneelvereniging Mozaïek en de Historische Kringen Angeren en Huissen.

soldaat van angeren 2

Samen met hen zal een spektakel neergezet worden, waarin de feitelijke oorlogsherinneringen op een toegankelijke manier voor jong en oud wordt gepresenteerd. Als inspiratiebron fungeert The Passion, waar met hedendaagse muziek een eeuwenoud verhaal verteld wordt. De harmonie zal enerzijds de overige deelnemers muzikaal begeleiden; de muziek die de harmonie solistisch brengt zal op haar beurt worden omlijst met beeldmateriaal van Lingewaard tijdens de oorlog.

Angeren in de oorlog. Uiteraard zal aandacht worden besteed aan de bezettingstijd, aan het bombardement op 5 oktober 1944 met 27 dodelijke slachtoffers tot gevolg, aan de evacuatie die daarop volgde en aan de gevoelens van Angerenaren van destijds. Of, zoals op het exodusmonument aan de dijk is vertolkt in het Angers dialect: ‘Wi-j keke nog een keer achterum, mit traone en veul pien, wanneer zouwe wi-j ons Angeren levend trug meuge zien?’

De uitvoering vindt plaats op zaterdag 30 mei in het Dorpshuis in Angeren en begint om 20:00 uur. Gelet op de vele voorbereidingskosten ziet de vereniging zich deze keer genoodzaakt om entree te heffen ter hoogte van € 5 per persoon.

Reacties