Els Borst Netwerk 6 juni van start

Foto: D66

Enkele weken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 overleed D66-corifee Els Borst. Wie herinnert zich niet de berichtgeving rondom haar tragische dood, en de beeldende omschrijvingen van haar persoon die ons in de weken daarna bereikten.

Voor haar fans, onder wie ondergetekende, bevestigden de vele commentaren in de media dat de verdienste van deze vriendelijke en bescheiden Minister van Staat niet alleen gelegen was in haar kennis en kunde op het terrein van de gezondheidszorg. Haar inhoudelijke en zakelijke aanpak, inclusief heldere argumentatie, kwam voort uit een diepe betrokkenheid met haar medemens; voor haar was de politiek – evenals die gezondheidszorg – een heilig middel om de wereld waarin we samenleven beter te maken…..

Als de aimabele ́Grande Dame ́ in de kamer het woord voerde, had ik niet zelden het idee dat het stof in de politieke arena spoedig zou neerdalen. Zij komt hier goed uit, dacht ik vaak, want wie kennis bezit en vertrouwen uitstraalt, zal ́verbinding ́ oogsten. Els Borst maakte de hooggespannen verwachtingen meer dan waar, en wel op een manier die bij D66 past.

Dat deze staatsvrouw tot op de dag van vandaag velen inspireert, en niet in de laatste plaats door haar innemende persoonlijkheid, mag geen verrassing heten. Afgelopen voorjaar is onder meer door D66 ́er Pia Dijkstra gewerkt aan de oprichting van het zogenaamde Els Borst Netwerk (EBN), een organisatie die vrouwen aanmoedigt zich op het politieke pad te begeven. Degenen die dit pad al eerder hadden betreden, worden begeleid in hun ambities, dit alles in het verlengde van een uitspraak van Elst Borst :`De politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten ́. Daar waar in andere sectoren van de samenleving mannen en vrouwen al een aardig uitgebalanceerde vertegenwoordiging kennen, tonen immers politiek en bestuur nog geen evenredige afspiegeling van de demografische statistieken: mannen en vrouwen, jong en oud, werkend of studerend. In de geest van Elst Borst wil het EBN hier verandering in brengen.

Een vrouwelijke afvaardiging van D66 Lingewaard, die zich al zeer gemotiveerd heeft aangemeld als lid van het Els Borst Netwerk, is op 6 juni aanwezig in Driebergen, waar het officiële startsein van dit netwerk zal plaatsvinden.

Op die middag zal tevens voor de eerste maal de Els Borst Inspiratieprijs worden uitgereikt aan het vrouwelijke D66-lid dat de afgelopen jaren op politiek terrein echt iets waardevols heeft bereikt.

Voor meer info over het EBN in het algemeen en over de aftrap op de 6e juni , zie https://d66.nl/elsborstnetwerk/.

Wilt u meereizen?

Om in de sfeer van ́verbinding ́ te blijven, wilt u met ons meereizen naar Driebergen, aarzelt u vooral niet zich aan te melden bij job_heijltjes@hotmail.com o.v.v. Els Borst Netwerk.

Corrie Dolmans-Klumper

Reacties