Regenboog en Skar openen 1e Integraal Kind Centrum

Foto: Lingewaard Nieuws

BEMMEL – Op 20 mei 2015 staat de opening van IKC de Regenboog gepland. Van 10.00 – 12.00 zullen er feestelijke activiteiten voor de kinderen zijn. Om 12.00 zal de officiële opening door locoburgemeester T. Peren worden verricht.

Ons Integraal Kind Centrum is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die zo optimaal mogelijk willen functioneren op gebieden van onderwijs, zorg, gezondheidszorg en sport. De doorgaande ontwikkeling van kinderen 0-13 jaar over de grenzen van de organisaties heen staat hierbij centraal. 

De steeds intensievere samenwerking de afgelopen jaren tussen basisschool, kinderdagverblijf de Hobbit en BSO de Frodo’s  heeft geleid tot de opening van Integraal Kind Centrum (IKC) de Regenboog.

De stip op de horizon voor het IKC is: 1 kind; 1 plan; 1 team. Er is op dit moment al uitwisseling tussen kinderen die komen meedraaien in een kleutergroep of bij activiteiten en evenementen meedoen (voorlezen; sinterklaas; vieringen etc.).

Pedagogische- en educatieve visies worden op elkaar afgestemd. In inrichting van dagritme zien kinderen bijvoorbeeld dezelfde afspraken en afbeeldingen terug in beide gebouwen. De kleuter die op kinderdagverblijf de Hobbit (SKAR) heeft gezeten en die gaat starten op de Regenboog zal dit direct herkennen in groep 1. Dit is een voorbeeld van de doorgaande leerlijn die we nastreven voor kinderen waardoor zij zich snel vertrouwd en veilig zullen gaan voelen in de “grote wereld” van de basisschool.

Door de oprichting van het IKC kunnen we een dag arrangement bieden voor onderwijs, Talentontwikkeling en ontspanning gedurende het hele jaar. Op dit moment wordt een programma voor naschoolse sport/cultuuractiviteiten samengesteld voor alle IKC kinderen.

Natuurlijk profiteren kinderen die op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zitten en op 4-jarige leeftijd naar een andere basisschool gaan ook van de voordelen van het IKC. Andere organisaties/ stichtingen worden nadrukkelijk betrokken en uitgenodigd door ons om mee te werken binnen het IKC. We zoeken als IKC dus de verbinding en streven naar een breed aanbod en brede samenwerking gericht op het nu en op de toekomst. Met de peuterspeelzaal loopt ook al een jarenlange samenwerking. IKC de Regenboog staat dus garant voor een doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 0-13 jaar.

Kom gerust eens een kijkje nemen op IKC de Regenboog, wij willen u graag laten zien hoe wij werken.

Frits Terwijn directeur obs de Regenboog
Jolanda Brinkhorst Unitmanager SKAR

Reacties