Hoe komt de Albert Heijn in Huissen er uit te zien?

Foto: Kristinsson architecten

HUISSEN – Bekijk hieronder het schetsplan voor de bouw van de nieuwe Albert Heijn in de Langestraat in Huissen.

Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het plan kunt u tot 1 juni 2015 e-mailen aan mevrouw Dormans op het volgende e-mailadres: c.dormans@lingewaard.nl.

Wij zullen vervolgens in juni 2015 een besluit nemen over het voorliggende plan. Indien besloten wordt om hier medewerking aan te verlenen zal een ontwerp bestemmingsplan worden opgesteld dat  in procedure wordt gebracht. Tegen dit ontwerp bestemmingsplan kunnen t.z.t. zienswijzen bij het college  en beroep bij de Raad Van State worden ingediend. Zodra dit aan de orde is zullen wij u hierover de media dan wel persoonlijk (direct omwonenden) informeren.

U kunt het schetsplan ook downloaden.

Bron: Gemeente Lingewaard

albert heijn huissen schets 1

albert heijn huissen schets 3

albert heijn huissen schets 2

albert heijn huissen schets 4

albert heijn huissen schets 5

albert heijn huissen schets 6

Reacties