Inloopavond over centrumontwikkeling Huissen

Foto: Lingewaard Nieuws

HUISSEN – Op 18 mei is er een inloopavond over het plan voor de bouw van een supermarkt op de huidige Hema locatie en het naastgelegen terrein in de Langestraat in Huissen.

Schetsplan

In het Gemeentenieuws van 10 december 2014 hebben wij melding gemaakt van het door Hans Geveling BV ingediende schetsplan voor de bouw van een supermarkt op de huidige Hema locatie en het naastgelegen braakliggende terrein in de Langestraat in Huissen.

Dit schetsplan hebben wij om advies voorgelegd aan de Welstandscommissie en de commissie Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit.

Naar aanleiding van de advisering door deze commissies is het bouwplan, op onderdelen, aangepast. Dit aangepaste plan is positief ontvangen door zowel de welstandscommissie als de commissie Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit.

Inloopavond

Op 18 mei 2015 kunt u tijdens een inloopavond  van 19.30 uur tot 21.00 uur in de hal van de voormalige raadszaal aan de Langekerkstraat 17 in Huissen kennis nemen van het plan.

Vanaf 19 mei zal het schetsplan op de website worden geplaatst en wordt de gelegenheid geboden om vragen c.q. opmerkingen met betrekking tot het plan tot 1 juni 2015 kenbaar te maken via de mail. Het e-mailadres is c.dormans@lingewaard.nl.

Wij zullen vervolgens in juni 2015 een besluit nemen over het voorliggende plan.

Indien besloten wordt om hier medewerking aan te verlenen zal een ontwerp bestemmingsplan worden opgesteld dat  in procedure wordt gebracht. Tegen dit ontwerp bestemmingsplan kunnen t.z.t. zienswijzen bij het college  en beroep bij de Raad Van State worden ingediend. Zodra dit aan de orde is zullen wij u hierover informeren.

Bron: Gemeente Lingewaard

Reacties