WETHOUDER THEO JANSSEN IN HET NAUW?

Foto: Lingewaard Nieuws

De situatie rondom tennisclub Bemmel heeft een plotseling wending gekregen. Over de BTW kwestie informeerde ik u al een aantal keer eerder. De bom is gebarsten en dit heeft tot gevolg gehad dat de tennisclub een zeer scherpe en duidelijke brief heeft geschreven op 1 mei 2015, een dag na de laatste Raadsvergadering, aan het college. En dat was nog niet genoeg, alle raadsfracties hebben een kopie van deze brief toegezonden gekregen, met een toelichtingsbrief.

Duidelijker had de tennisclub daarin de bedenkelijke rol van de gemeente/wethouder niet kunnen beschrijven!

TC Bemmel heeft wel degelijk alles in het werk gesteld om het falen van de gemeente, onvoldoende reservering voor renovatie en onderhoud, op te kunnen vangen. De kwestie is op 17 maart 2014 al per brief bij de gemeente aangekaart. De oplossing was toen, dat het gereserveerde bedrag voor drie banen zou worden overgedragen aan de club. De club zou dan zelf voor de renovatie zorgen en tijdelijk eigenaar van de banen worden. Na de werkzaamheden zou TC Bemmel de banen weer overdragen aan de gemeente! Dit lijkt niet helemaal fris.

Op die manier zou de dure aanbesteding ontlopen worden. De gemeente vroeg zelf om participatie en TC Bemmel zorgde voor vorm en inhoud.

De constructie werd op schrift gesteld en zou op 19 juli 2014 worden getekend door beide partijen. Op het allerlaatste moment heeft de gemeente echter afgezegd!

Dit doet mij denken aan de ondertekening van de intentieverklaring voor het Stadhues in april 2014. Ook die werd, op advies van o.a. Lokaal Belang Lingewaard, door de wethouder op het allerlaatste afgeblazen!

Terug naar de tennisclub. Na het niet ondertekenen van de overeenkomst zou de gemeente zelf weer zorg dragen voor een openbare aanbesteding. Door onbekende oorzaak liep die aanbesteding grote vertraging op. Begin januari 2015 was de aanbesteding pas rond. En die aanbesteding was vele malen hoger dan de gemeente had voorzien.

Op 23 januari 2015 heeft de tennisclub haar zorg uitgesproken over het uitblijven van een opdrachtverstrekking.

Die zou ook niet komen, want de wethouder benaderde de tennisclub met een nieuw voorstel. TC Bemmel zou het beste een nieuwe Stichting op kunnen richten, om zo de BTW terug te kunnen krijgen. Daar werden door beide partijen plannen voor uitgewerkt. Op alle mogelijke manieren is de tennisclub de gemeente behulpzaam geweest bij het oplossen van hun probleem van veel te weinig reservering.

De gemeenteraad ging eind maart akkoord met de constructie, onder voorbehoud van toestemming van de Belastingdienst over de BTW teruggave. Het was niet zo moeilijk om te voorspellen dat de belastingdienst nee zou zeggen tegen die BTW teruggave.

We zijn er nog niet.

Na de teleurstellende mededeling van de fiscus spraken beide partijen op 24 en 28 april 2015 weer met elkaar. Weer kwam de tennisclub met een voorstel om de problemen op te lossen en sprak met de wethouder af dat die de oplossing zou voorleggen aan de gemeenteraad op 30 april 2015.

Die deed dat niet en hield het slechts bij een mededeling dat de belastingdienst nee had gezegd en het college geen verdere voorstellen aan de raad zou doen. En de oplossing was zo dichtbij!

Het lijkt er sterk op, dat de wethouder zowel de raad als de burgers een rad voor ogen heeft gedraaid. Alle initiatieven zijn vanuit de gemeente gestart, de tennisclub treft geen enkele blaam. En nu legt de wethouder de oorspronkelijke oorzaak gewoon bij de club.

Hoe lang pruimt de raad nog deze werkwijze? Zijn zij wel vanaf het begin op de juiste manier op de hoogte gesteld? De raad is immers toezichthouder op het college……

Verder vraag ik mij af waarom partijen geen informatie hebben ingewonnen bij de Stichting Waarborgfonds Sport. Achter die onafhankelijke Stichting met ANBI status, staan o.a. zowel de Lotto, Ministerie van VWS en het NOC/NSF.

Tot slot nog een urgent en beladen dossier……het Stadhues! Ook in behandeling bij Theo Janssen.

Morgenavond stond het Stadhues in eerste instantie op de agenda van de Politieke Avond. Zonder verdere opgaaf van reden verdween dit agendapunt op 7 mei 2015. Gelukkig gaf het jonge raadslid Maarten van de Bos via twitter wel een reden door: “Stadhues van de agenda komende week. Onderhandelingen blijken nog niet afgerond. Uitstel of afstel?”

Afspraak was dat het Stadhues in mei met alle ins en outs in de raadsvergadering aan de orde zou komen. Antwoorden op alle nog openstaande vragen, uitleg waaraan het voorbereidingskrediet van € 150.000,– door de wethouder is besteed enz. Iedereen kijkt er naar uit.

Blijkbaar zit er ergens een kink in de kabel en wordt dit tijdspad niet gehaald. Of krijgen de raadsleden alle benodigde stukken wederom op het laatste moment? Dit is het laatste halfjaar al zo vaak gebeurd. Kan er ook nog wel bij.

Het hoort wel, en ook op tijd, eerst in de Politieke Avond besproken te worden!

Mag ik daarom schrijven dat de wethouder in het nauw zit?

Dit schrijf ik speciaal voor stukjesschrijver Sjaak Veldkamp, die mij recent in zijn column “Bankjesgesprek” een lullige galspuger uit Huissen noemde.

Hij had beter gewoon mijn naam moeten noemen. Dat hij niets van Huissen moet hebben weten we natuurlijk al jaren. Toch lees ik zijn familieverhaaltjes over o.a. zijn kleinkinderen, zijn vrouw aan de keukentafel, zijn moestuin en zijn ouwe heer van 84 jaar altijd met een glimlach. Geeft mij ontspanning bij het maken van columns over politiek Lingewaard. Ik zou geen bestaansrecht hebben zonder al die onderwerpen die mij in de schoot worden geworpen.

Daarom vandaag een groet van die LULLIGE GALSPUGER UIT HUISSEN!

Bert Gerritsen

 

————————————————————————————————————————

Wilt u reageren? Dit kan via lingewaard@nieuws.qz0.nl of het reactieveld onderaan deze column.

———————————————————————————————————————–

‘Bert Gerritsen is inwoner van Lingewaard en afkomstig uit het bedrijfsleven. Hij streeft naar een eerlijke, open en duidelijke communicatie binnen de Lingewaardse politiek. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel, zijn mening is niet per definitie die van lingewaard.nieuws.qz0.nl’.

———————————————————————————————————————-

 

Reacties