Herdenking raakt harten

Foto: Stinase

HUISSEN – Op uitnodiging van Stinase werd de 4 mei Herdenkingstoespraak in Huissen uitgesproken door Martien van Hemmen, voorzitter van het Exoduscomité. Hierin werd aandacht gevraagd voor actuele zaken.

Herdenken kan alleen als de gemeenschap zich verbinden kan met het thema; de ingrijpende periode van WO II. Daarbij dient de positie van de jeugd als brug naar de toekomst te worden versterkt om te voorkomen dat herdenken een ritueel wordt.Tevens werden enige ‘stille helden’ uit eigen omgeving genoemd, waarbij de combinatie van naam, foto en het oorlogsverhaal elkaar versterken.

Bepleit werd om dit verder vorm te geven, zeker bij het Massagraf. Daarbij is het van belang om de relatie te leggen met wat nu in de wereld om ons heen gebeurt. In essentie gaat het bij zowel ‘politionele acties’ als bij ‘vredesoperaties’ om hetzelfde: onze mensen stellen zich bloot aan oorlogsgeweld in opdracht van de (inter)nationale gemeenschap. Een volwaardige democratie kan de ogen niet sluiten voor misstanden. Van die internationale gemeenschap maakt ook Duitsland deel uit. Verwezen werd naar de geest van de uitspraak van de Duitse Bondspresident von Weizäcker: “Geef ons Duitsers ook het recht om te zeggen, dat ook wij bevrijd zijn”. Daarmee wordt mede geduid op de huidige gemeenschappelijke waarden en het streven naar herkenning en verbinding. Verwezen werd ook naar de tekst bij monument De Vleugel :

Vergeet de dood, En je hebt geen leven. Vergeet de oorlog, En je hebt geen vrede.

Vervolgens togen honderden aanwezigen naar het massagraf en naar het graf van brandweerheld Toon Tonk. De toespraak is te lezen op de site van Stinase.

De geschiedenis van het grafmonument vertelt door Jan Zweers

Reacties