Heeft u interesse voor de subsidie woningisolatie?

Foto: Lingewaard Nieuws

LINGEWAARD – Provincie Gelderland heeft het subsidiebedrag dat Lingewaard heeft voor woningisolatie verhoogd van € 100.000,- naar een totaalbedrag van € 400.000,-. Van dit bedrag is reeds voor een bedrag van € 294.411 aan subsidie aangevraagd. Van het resterend bedrag kunnen nog circa 160 woningen subsidie voor isolatie krijgen.

Het verlenen van subsidie voor woningisolatie draagt bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot door de particuliere woningvoorraad. De particuliere woningvoorraad is verantwoordelijk voor bijna een kwart van de CO2 uitstoot in Lingewaard.

Het faciliteren, stimuleren en ‘verleiden’ van huizenbezitters is dus belangrijk voor het behalen van de klimaatdoelen. Daarom is energiebesparing in de bestaande woningbouw een van de speerpunten van het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid.

Bereikt resultaat

Sinds 2012 hebben reeds 856 inwoners subsidie voor woningisolatie aangevraagd.

Meer informatie?

Kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling.

U kunt ook bellen met mevrouw P. Pauli van de Omgevingsdienst regio Arnhem, 026-3771672 (bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag).

Bron: Gemeente Lingewaard

Reacties