Kwaliteit Buurtbemiddeling helemaal op orde!

Foto: Buurtbemiddeling Lingewaard

LINGEWAARD – Buurtbemiddeling Lingewaard en Overbetuwe is onlangs bekroond met hercertificering en de toekenning van een PLUS certificaat.

De hoogste haalbare score die laat zien dat deze voorziening geheel werkt volgens de methodiek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). “U toont daarmee aan dat u de werkwijze en methode van Buurtbemiddeling uitstekend implementeert en de kwaliteit van Buurtbemiddeling in Lingewaard en Overbetuwe helemaal op orde is.” Ook de stuurgroep geeft aan dat buurtbemiddeling een waardevol instrument is bij (dreigende) conflicten tussen buren.

In bijgaande video kunt u zien hoe buurtbemiddeling in zijn werk gaat.

Buurtbemiddeling blijkt het beste te werken in gevallen waar de onenigheid en irritaties nog niet heel hoog opgelopen zijn. Het wordt vooral preventief gebruikt. De bemiddeling houdt in dat getrainde onafhankelijke vrijwilligers naar het verhaal van beide partijen luisteren en het bemiddelingsproces leiden. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. De kracht van buurtbemiddeling is dat, met hulp van de vrijwillige bemiddelaars, de buren zelf hun problemen oplossen. Soms is er gewoon te veel gebeurd om dat samen te kunnen. In dat geval zijn buurtbemiddelaars graag van dienst. Deze service is gratis voor alle inwoners van de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe en wordt uitgevoerd door NIM.

Heeft u ook een probleem in uw buurt waar u zelf niet uitkomt en waarvoor u hulp wilt vragen?

Op de websites www.buurtbemiddelinglingewaard.nl en www.buurtbemiddelingoverbetuwe.nl staat meer informatie over het project. Heeft u nog vragen of wilt u buurtbemiddeling inschakelen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator buurtbemiddeling Gabrielle Langhout, telefoon: 024-3232751. U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 9.00-17.00 uur bellen of een email sturen naar:buurtbemiddeling@nim.nl. U ontvangt altijd zo spoedig mogelijk een bericht terug.

Bron: Gemeente Lingewaard

Reacties