SP: ‘Geef Windinitiatief Lingewaard een eerlijke kans’

Foto:

Op 21 mei 2014 trok het Lingewaards college tijdens de politieke avond het raadsvoorstel voor een draagvlakonderzoek naar windenergie in. Daarbij is toegezegd om met een brede visie te komen op het gebied van duurzame energie. Die visie ligt vanavond voor. Een visie die minder breed is als dat de SP gehoopt had. Een visie zonder ambitie, sterker nog, het college stelt de Lingewaardse energiedoelstellingen van 20% naar 14% fors naar beneden bij.

De SP is van mening dat we goede initiatieven van ondernemers met beide handen moeten aanpakken. Zeker als het om zaken gaat waar we allemaal belang bij hebben.

Brian Claassen SP Lingewaard: ‘Windenergie is goed voor het milieu, remt de klimaatverandering, levert zinvolle nieuwe werkgelegenheid en genereert inkomsten voor de gemeentekas en omwonenden. Dat zijn feiten die voor het wind initiatief pleiten. Het college wil er echter niks van weten uit angst dat de windmolens de recreatie, het toerisme en leefklimaat zou verpesten. Dat laatste is erg discutabel maar aangezien dat idee bij het college leeft is een goed onafhankelijk onderzoek op zijn plaats. De kosten van het onderzoek worden in rekening gebracht bij de initiatiefnemers dus ook dat zou geen belemmering moeten zijn. Wat in ieder geval al wel vaststaat  is dat de fossiele brandstoffen aan het opraken zijn en dat we daarom vooruit moeten kijken. Is het niet voor ons, dan wel voor onze kinderen. Daarin heeft ook de gemeente Lingewaard een verantwoordelijkheid en momenteel is met windenergie, de komende tijd, nou eenmaal de grootste stap te zetten richting een duurzame samenleving. Laten we als Lingewaard het goede voorbeeld van andere duurzame gemeenten volgen en niet het initiatief dat ten goede kan komen van het milieu, werkgelegenheid, de gemeentekas en de omwonenden direct afschieten maar op zijn minst een eerlijke kans geven. ‘ 

Wat de SP betreft zet Lingewaard in op het warmtenet, het zonnepark, energiebesparing door inwoners te stimuleren hun huizen te isoleren en wordt het windinitiatief niet bij voorbaat afgeschoten maar geven we het een eerlijke kans door het initiatief te beoordelen nadat de resultaten van de Milieu effect rapportage bekend zijn. Vanavond zal duidelijk worden of Lingewaard het windinitiatief een kans geeft of naar de prullenbak verwijst.

Feiten en voordelen initiatief Windpark Lingewaard 

 • Lingewaard blijft niet achter maar neemt verantwoordelijkheid. Windenergie is goed voor het milieu, remt de klimaatverandering en levert daarnaast zinvolle nieuwe werkgelegenheid op.
 • Het warmtenet en de besparingsdoelstelling zijn onzeker en gebaseerd op aannames waar de gemeente geen invloed op heeft. Het windpark is een zekere bijdrage van 37% tot 48% aan de doelstelling.
 • Het windpark levert de gemeente eenmalig bouwleges op ter waarde van circa 250.000 euro.
 • Het windpark levert de gemeente jaarlijks OZB op ter waarde van circa 50.000 euro.
 • Het windpark stort 3 ton in fondsen voor Lingewaard ter ondersteuning van maatschappelijke activiteiten, ter bevordering van duurzame initiatieven en een fonds dat natuurprojecten en -educatie financiert.
 • De ontwikkeling en bouw van het windpark kost de gemeente geen geld; alle kosten zijn voor rekening van de initiatiefnemers.
 • Voor windenergie hoeft de programmabegroting (Duurzame energie) van 139.614 euro niet verhoogd te worden. Alle kosten zijn voor rekening van het windpark.
 • Het windpark draagt het maatschappelijk risico en neemt de eventuele vermindering van de woningwaarde op zich.
 • Het windpark heeft een uitgebreid draagvlakplan voor direct omwonenden en inwoners van de gemeente.
 • Het draagvlakplan is niet gebaseerd op de postcoderoos. De vergoeding voor de stroom voor direct omwonenden is inclusief BTW. Daarom is er geen onzekerheid bij omwonenden en het windpark over de betaalbaarheid van dit onderdeel uit het draagvlakplan.
 • Het windpark zal middels een subsidie-beschikking (de SDE-beschikking) de garantie kunnen geven dat er voldoende financiële middelen zijn om het draagvlakplan te bekostigen.
 • Dankzij de prijsgarantie van de Nederlandse overheid (de SDE-beschikking), is er in Nederland tot dusver geen enkel windpark failliet gegaan. Windparken zijn goed financierbaar.
 • Het windpark ligt in het dunst bevolkte gebied van de gemeente.
 • Het windpark is zo goed mogelijk ingepast langs de aanwezige infrastructuur. Het geluid van de turbines wordt doorgaans overstemd door het geluid van de Betuweroute en de A15 (die veel meer geluid zullen produceren dan de windmolens). Het windpark voldoet aan alle milieuwetgeving met betrekking tot geluid en laagfrequent geluid.
 • Het windpark voldoet aan alle milieuwetgeving met betrekking tot slagschaduw. Bij slagschaduwproblemen worden de windturbines stilgezet.
 • Uit ecologisch onderzoek, een toets aan de Natuurbeschermingswet, de toets Gelders Natuurwerk en toetsing in het kader van de Flora- en Faunawet, blijkt dat het windpark niet leidt tot problemen met de NB-wet, Gelders Natuurwerk en de Flora- en faunawet.

SP Lingewaard

Ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik hier en druk op de “Vind ik leuk” knop.

Liever via Twitter? Volg ons dan via @lingewaardnews.

Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.