Lingewaard blijft geld pompen in intimidatie bedrijf

Foto:

LINGEWAARD – Maar liefst  €78.008,70 aan Lingewaards belastinggeld verdween in 7 maanden richting het commercieel reïntegratiebedrijf WorkFast. Het bedrijf heeft landelijk een slechte naam. Dit  vanwege de vele klachten over het bedrijf die zijn opgepikt door de FNV, de SP en via een TV uitzending van het programma 1 vandaag onder de aandacht gebracht.

De meldingen, bestonden onder andere uit klachten over psychische intimidatie, onbeschofte behandeling, het kleineren van mensen en het negeren van advies van medische professionals. Om geen slapende honden wakker te maken werd het bedrijf in Lingewaard onder de naam ‘Snel aan de slag’ actief. Of dit een eigen ingeving was of een voorwaarde vanuit het Lingewaards college is nog onduidelijk. Hun taak, Lingewaarders aan een baan helpen, blijkt ook al geen succes. Uit gesprekken met uitgestroomde mensen, die officieel op conto van WorkFast zijn gezet, geven de mensen aan dat WorkFast juist een extra hindernis was op weg naar een baan.

Aangezien op 1 januari a.s. het contract met WorkFast afloopt, het bedrijf de mensen niet op een respectvolle en doeltreffende wijze naar een baan wil of kan begeleiden verzocht de SP-fractie de raad het contract niet te verlengen. Lingewaard zou helemaal niet geassocieerd moeten willen worden met zo’n berucht bedrijf. Neem zo spoedig als mogelijk afscheid van Workfast en laat de klus over aan een reïntegratiebedrijf dat mensen wel op een respectvolle en doeltreffende manier naar een baan wil begeleiden, aldus de opvatting van de SP fractie.

Vooral B06-L2000 wenste de vele klachten van de inwoners van Lingewaard en onderzoekresultaten met betrekking tot de zeer omstreden werkwijze van Workfast niet serieus te nemen. “Als ze slecht behandeld worden dan zoeken ze maar een advocaat ” aldus de voorman van B06-L2000 die de klachten van de inwoners al eerder tijdens de Politieke Avond respectloos wegzette als ‘gelul aan het hek’.

Lokaal Belang Lingewaard Wethouder Johan Sluiter besloot, tot teleurstelling van de SP, het contract voorlopig te verlengen maar zegde wel een evaluatie toe. De vraag is nu hoe eerlijk deze evaluatie gaat verlopen en waarom het college uitgerekend verder gaat met een reïntegratiebedrijf met een landelijk zeer slechte naam.

Brian Claassen, SP Lingewaard: ‘Bij een eerdere  WorkFast-evaluatie moesten de mensen het evaluatieformulier invullen aan de balie in het gemeentehuis in het bijzijn van een medewerker van WorkFast. Ik neem straks het formulier nog even door en dan hoor je nog wat ik ervan vind’ werd de mensen vóór het invullen van het formulier nog even ‘fijntjes’ meegegeven door de medewerker van WorkFast. Ik kan me goed voorstellen dat de mensen, bang voor nog meer ellende, dan niet meer durven in te vullen wat werkelijk hun ervaring is met WorkFast. Om er zeker van te zijn dat de evaluatie eerlijk verloopt staat de SP er dus op dat de mensen verzekerd zijn van anonimiteit en het formulier thuis in alle rust kunnen invullen. 

Ook gaan we na of de mensen die wel hebben durven aangeven dat WorkFast hen slecht heeft behandeld een evaluatieformulier ontvangen. Voorkomen moet worden dat er heel selectief onderzoek plaats vindt waarbij de mensen waarvan al bekend is dat zij grote problemen hebben met WorkFast net even heel “toevallig” buiten de evaluatie vallen. Dat is een bekende, veel gebruikte truc om het onderzoeksresultaat te beïnvloeden en zou ook hier op toegepast kunnen worden’

De SP blijft er bovenop zitten en zal niet rusten totdat Lingewaard respectvol met haar inwoners omgaat. Speciaal voor de inwoners van de gemeente Lingewaard die onder het regime van WorkFast alias ‘Snel aan de slag’ vallen heeft de SP in Lingewaard een meldpunt gestart.

Bent u bereid om uw ervaring met betrekking tot dit bedrijf met de hulpdienst van de SP in Lingewaard te delen? Neem dan contact op met de SP via de mail lingewaard@sp.nl of per telefoon 06-17013433. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. De melders hoeven dus niet bang te zijn voor repercussies vanuit de gemeente. Laat van je horen, want alleen samen kunnen we een vuist maken tegen dit soort mensonterende praktijken!

SP Lingewaard

Ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik hier en druk op de “Vind ik leuk” knop.

Liever via Twitter? Volg ons dan via @lingewaardnews.

Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.