Gemeente Lingewaard komt chronisch zieken en gehandicapten tegemoet

Foto:

LINGEWAARD – De gemeente Lingewaard komt chronisch zieken en gehandicapten tegemoet in hun (hoge) medische kosten. Eerder schafte de rijksoverheid de CER (Compensatie eigen risico) en Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) af.  Inwoners van Lingewaard die het echt nodig hebben, krijgen vanaf 2015 een compensatie. Zij kunnen deelnemen aan een aantrekkelijk geprijsde collectieve zorgverzekering waarin de eigen bijdrage is meeverzekerd. Zo blijft de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar. 

Collectieve zorgverzekering
De gemeente zet de eigen collectieve zorgverzekering in om chronisch zieken en gehandicapten tegemoet te komen in hun hoge medische kosten. Deze zorgverzekering GarantVerzorgd (Gemeentepolis), is er voor huishoudens in Lingewaard met een inkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm. GarantVerzorgd wordt uitgevoerd door zorgverzekeraar Menzis. Deelnemers aan de GarantVerzorgd krijgen een korting van 6 procent op de basispremie en een korting van 9 procent  op de premie van de aanvullende verzekering. Daarnaast zijn de vergoedingen uit de aanvullende verzekering uitgebreider.
Eigen risico en eigen bijdrage Wmo meeverzekeren
Het eigen risico en eigen bijdrage Wmo is voor veel inwoners met hoge zorgkosten moeilijk te betalen. De GarantVerzorgd biedt een pakket aan waarin dit meeverzekerd is. Op deze manier wordt voorkomen dat inwoners zorg gaan mijden of in (verdere) financiële problemen komen.
Deelnemers aan de GarantVerzorgd met het meest uitgebreide pakket, waarin het eigen risico is meeverzekerd, krijgen dus het eigen risico volledig vergoed van de gemeente. De compensatie voor het eigen risico bedraagt dus € 375,- per jaar. De compensatie voor de Wmo is volledig voor inkomens tot 110% van de Wwb-norm.

Maatwerk via bijzondere bijstand

Toch is een gedeelte van de medische kosten die chronisch zieken en gehandicapten moeten maken, niet of nauwelijks te verzekeren. Het gaat bijvoorbeeld om meerkosten van energieverbruik of om extra kosten voor kleding. Ook voor deze situaties biedt de gemeente Lingewaard een oplossing. Deze inwoners kunnen een beroep doen op bijzondere bijstand, mits zij aantonen dat er meerkosten zijn ten gevolge van ziekte.

Meer informatie?

Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor de GarantVerzorgd in 2015, kijk dan op de website www.gezondverzekerd.nl (Link opent in een nieuw venster).
Ook kunt u hier de premie vergelijken. U kunt via de gemeente Lingewaard een papieren aanvraag bestellen.
Uitleg van de verschillende varianten van de Gemeentepolis. Welke past het beste bij uw situatie?
Wilt u weten of de GarantVerzorgd een zorgverzekering is die bij uw situatie past, kunt u meer informatie krijgen bij de Overstapcoaches van Menzis. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088-2224080.

Ook kunt u meer informatie vragen aan een medewerker van het team inkomen van Sociaal en welzijn van de gemeente Lingewaard. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 026-3260111, doorkiesnummer 2.

Bron: Gemeente Lingewaard

Ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik hier en druk op de “Vind ik leuk” knop.

Liever via Twitter? Volg ons dan via @lingewaardnews.

Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.