Gesprek met inwoners Lingewaard over decentralisatie AWBZ 

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor álle ondersteuning aan mensen op het gebied van werk, inkomen, welzijn, persoonlijke verzorging, begeleiding, opgroeien & opvoeden en veiligheid. De gemeente wil in gesprek met haar inwoners over de gevolgen van deze ontwikkeling.

De rijksoverheid, provincies en gemeenten hebben afspraken gemaakt om de bestaande verzorgingsstaat te veranderen in een ‘participatiesamenleving’, een samenleving waarin iedereen op zijn of haar eigen manier kan meedoen.

Veel taken van rijk en provincies worden daarom gedecentraliseerd en overgedragen naar gemeenten. Vanwege de decentralisatie van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) taken, begeleiding en verzorging wil de gemeente in gesprek met haar inwoners over de gevolgen van deze ontwikkeling.

Wie?
Wij gaan graag in gesprek met inwoners die gebruik maken van de huidige AWBZ-voorzieningen, medewerkers van organisaties en instellingen op het gebied van professionele en informele zorg (met name voor begeleiding), mantelzorgers en vrijwilligers, vertegenwoordigers van belangenverenigingen.

Wat?
We willen met u insteken op samenwerken en kijken wat we met elkaar kunnen bereiken. Kansen, verandering, durf, ondernemen en inspiratie zijn daarbij uitgangspunten. Na een korte presentatie is er een interactieve discussie over vragen/ thema’s zoals:

  • wat zijn randvoorwaarden om de eigen kracht van het individu en het netwerk optimaal te benutten,  hoe ver reikt de eigen kracht?
  • waar moeten wij op letten bij het vormgeven van de vraagverheldering en toegang tot ondersteuning geredeneerd vanuit de doelgroep?
  • wat is nodig om mensen met een beperking naar eigen kunnen volwaardig deel te laten nemen aan de samenleving?
  • wat is er nodig om de mobiliteit van mensen met een beperking te waarborgen?
  • hoe meten wij uw tevredenheid op de geleverde ondersteuning?
  • hoe meten wij de resultaten en kwaliteit van de ondersteuning die gegeven wordt?
  • etc.

Wanneer?
Woensdag 26 februari 2014.

Waar  en hoe laat?
De locatie en tijdstip wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelding en informatie
Bent u geïnteresseerd of wit u meer informatie dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres: zorgzaamlingewaard@lingewaard.nl.

Bron: Gemeente Lingewaard

Ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik hier en druk op de “Vind ik leuk” knop.

Liever via Twitter? Volg ons dan via @lingewaardnews.

Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Reacties