Via keukentafelgesprek afspraken over leerlingenvervoer maken

Foto:

Het college van B&W van Lingewaard stelt aan de gemeenteraad voor om via een zogenoemd keukentafelgesprek per gezin de toekenning van leerlingenvervoer vast te stellen. Zelfredzaamheid staat bij dit nieuwe beleid voorop. “Zorgen voor” wordt “Zorgen dat”. Ook vraagt de gemeente meer verantwoordelijkheid van ouders. Tot slot wil het college door het vergroten van de zelfredzaamheid, jongeren ontwikkelingskansen bieden en maatwerk voor het gezin. De gemeenteraad beslist op 13 maart 2014.

Maatwerkafspraken in keukentafelgesprek

Het college van B&W vindt dat een keukentafelgesprek dé manier is om met ouders/verzorgers en kind afspraken te maken over verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en ontwikkelingskansen. Wethouder Kees Telder: “De Wmo-consulenten van de gemeente gaan deze keukentafelgesprekken voeren met de betreffende gezinnen. Op deze manier kan beter worden ingegaan op de behoefte en mogelijkheden van het kind en het gezin.” 

De nieuwe werkwijze betekent dat de toekenning van de vormen van leerlingenvervoer (eigen vervoer, openbaar vervoer of taxivervoer) beter kunnen worden afgestemd op de situatie van het kind en het gezin. De betreffende ouders/verzorgers ontvangen een brief over de voorgestelde nieuwe werkwijze.

Zo zelfstandig mogelijk 

Het bieden van een passende vorm van leerlingenvervoer is een wettelijke plicht voor gemeenten. 

Uitgangspunt is dat kinderen zo zelfstandig mogelijk van en naar school reizen:

  • We bekijken eerst of eigen vervoer (al dan niet met begeleiding) mogelijk is;
  • Als dit niet mogelijk is, bekijken we of openbaar vervoer (al dan niet met begeleiding) mogelijk is;
  • Pas als dat niet kan, komt een kind in aanmerking voor aangepast vervoer per taxi.

Telder: “Deze volgorde staat nu ook al in onze verordening, maar in de praktijk is de uitvoering hiervan ruimhartig geweest.” Met de nieuwe werkwijze wordt het beter mogelijk om vervoersvormen te combineren (bijvoorbeeld op de fiets in de zomermaanden en met het openbaar vervoer in de wintermaanden). 

Invoering drempelbedrag

Het college stelt tevens aan de gemeenteraad voor om voor ouders, van leerlingen die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoeken, een drempelbedrag in te voeren. Dit drempelbedrag ( € 600 in 2013) is alleen van toepassing voor ouders/verzorgers waarvan het gezamenlijk inkomen meer bedraagt dan € 24.300,- (norm 2013).     

Vier uitgangspunten 

Telder: “We hebben het beleid opgesteld in samenspraak met de gemeente Overbetuwe.” De gezamenlijke startnotitie leerlingenvervoer vormt de basis van het nieuwe beleid. Hierin zijn vier uitgangspunten benoemd: 

  1. Meer verantwoordelijkheid bij ouders/verzorgers;
  2. Bevorderen van de zelfredzaamheid;
  3. Jongeren ontwikkelingskansen bieden;
  4. Maatwerk.

Interactief proces

“Belanghebbenden zoals uiteraard ouders en scholen, maar ook Wmo-adviesraad, vervoerders en maatschappelijke organisaties hebben deelgenomen aan een interactief proces. Ook hebben we gesproken met deskundigen en is er gekeken naar andere gemeenten.” De opbrengsten hebben een plek hebben gekregen in het nieuwe beleid. 

Bron: Gemeente Lingewaard

Ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik hier en druk op de “Vind ik leuk” knop.

Liever via Twitter? Volg ons dan via @lingewaardnews.

Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Reacties