Lezing Palliatieve Zorg voor senioren bij KBO 

Foto:

Deze wordt, op 5 februari, verzorgt door de verpleeghuisarts van de Lingehof mevrouw R. Bruggink en oud huisarts D. Nadorp. Palliatieve zorg beoogt de patiënt een kwalitatief zo’n goed mogelijk laatste levenseinde te geven en een waardig sterfbed. U bent van harte uitgenodigd.

Palliatieve zorg, wat is dit eigenlijk precies? Hieronder wordt meer verstaan dan alleen palliatieve sedatie, waarover de laatste tijd terecht of onterecht veel ophef is ontstaan gezien de gebeurtenissen in Tuitjehorn.

Het woord palliatief is afgeleid van het Latijnse woord “pallium”, dat “mantel” betekent. Palliatieve zorg komt in zicht wanneer een patiënt een ernstige ziekte heeft die, medisch gezien, niet meer te behandelen is en die na kortere of langere tijd tot de dood leidt.

De palliatieve zorg beoogt nu juist deze patiënt een kwalitatief zo’n goed mogelijk laatste levenseinde te geven en een waardig sterfbed. Deze zorg bestaat uit behandeling van lichamelijke klachten en ongemakken die zich in deze fase kunnen voordoen zoals bv. pijn, benauwdheid en jeuk. Maar ook valt onder deze zorg het aandacht geven aan psychische klachten, als bv. angst, en sociale en spirituele/religieuze problemen die zich zowel bij de patiënt als bij zijn/haar naasten kunnen voordoen. Je zou kunnen zeggen: “het is totale zorg voor lichaam en geest“.

Belangrijke kwesties wat men wel noemt “beslissingen rond het laatste levenseinde” kunnen ter sprake komen. Hierbij kun je denken aan het stoppen van levensverlengende behandelingen, niet reanimeren, palliatieve sedatie of euthanasie.

Palliatieve zorg wordt vaak gegeven aan mensen die uitbehandeld zijn voor ziektes als kanker. Maar er zijn meer ziektes waarvoor geen genezing meer kan zijn zoals dementie of een ernstige vorm van hartfalen.

Palliatieve zorg kan gegeven worden aan een terminale patiënt thuis, in een “bijna thuis huis” of hospice, een verzorgingshuis, een verpleeghuis of ziekenhuis.

Over de palliatieve zorg zal de specialist ouderengeneeskunde Mevrouw Rolina Bruggink, verbonden aan het verpleeghuis “ De Lingehof”, een presentatie geven op woensdag 5 februari 2014 in het Cultureel Centrum de Kinkel, van Ambestraat 1 in Bemmel.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Er is een pauze, waarna er gelegenheid is voor vragen stellen. De zaal is open vanaf 13.30 uur. 

Mocht er nog ruimte zijn dan zal Dick Nadorp nadere informatie geven over het werk van de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg).

Voor deze bijeenkomst wordt U van harte uitgenodigd.

Ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik hier en druk op de “Vind ik leuk” knop.

Liever via Twitter? Volg ons dan via @lingewaardnews.

Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Reacties