Wie wil het ambacht van heggenvlechten leren?

Op boomplantdagen planten kinderen van Lingewaardse basisscholen elk jaar zo’n 8.000 struikjes. De Stichting Lingewaard Natuurlijk (SLN) organiseert, samen met de gemeente, deze dagen. Een groot deel van de aanplant groeit uit tot heg. Wilt u kennis maken met het ambacht van heggenvlechten?

De eigenaren van de heggen zorgen voor het onderhoud, in een aantal gevallen voert SLN met hulp van vrijwilligers het onderhoud uit. De heggen kunnen worden geknipt of gevlochten. Heggenvlechten is een oud ambacht dat de laatste jaren weer in ere wordt hersteld. De ervaring met heggenvlechten leert dat je in tamelijk korte tijd onder begeleiding van enkele leden van het Gilde van Heggenvlechters een prachtig stukje werk levert waar je trots op kunt zijn. Kijk maar op de website

Op 1 februari en 1 maart 2014 staat het vlechten van heggen aan de Jan Eversstraat te Huissen op het programma. Deze dagen zijn bedoeld voor iedereen die met het ambacht kennis wil maken, maar speciaal voor landschapsliefhebbers uit Huissen.

2 

Wim Roelofs en Jac Lamerichs, beiden Huissenaar, zijn onlangs toegetreden tot het bestuur van de Stichting. Zij willen graag een Huissense groep voor landschapsbeheer in het leven roepen. Het programma begint met een korte theoretische uiteenzetting over het vlechten, daarna is het leren door te doen. Zorg voor stevig schoeisel. Materiaal en handschoenen zijn ter plekke aanwezig. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Achtergrondinformatie over het vlechten is te vinden op www.hegenlandschap.nl

Plaats en tijd: Eversstraat 8, Huissen, aanvang 9.30, einde 15.30. Voor een lunch wordt gezorgd. Graag aanmelden via email voorzitter@lingewaardnatuurlijk.nl. 

Ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik hier en druk op de “Vind ik leuk” knop.

Liever via Twitter? Volg ons dan via @lingewaardnews.

Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Reacties