Lingewaard maakt keuzes voor bedrijventerreinen

Foto:

Het economisch klimaat in de gemeente Lingewaard is goed. Met name de zakelijke dienstverlening, de detailhandel en de gezondheidszorg geven naast de glastuinbouw een belangrijke impuls aan de lokale en regionale economie. De verkoop van gronden op de bedrijventerreinen loopt door de crisis echter niet naar verwachting. Zowel regionaal als lokaal is daarnaast sprake van een overaanbod van uitgeefbare gronden. Het college wil daarom het beleid voor de nieuwe bedrijventerreinen aanpassen. Door het maken van gerichte keuzes verwacht het college dat de verkoop van gronden op termijn gaat aantrekken.

Greenport Lingewaard

In 2007 is het economisch beleidsplan ‘’Ondernemen aan de Linge, het investeren waard” vastgesteld. In dit plan wordt ingezet op de uitbouw van het bestaande glastuinbouwcluster in Lingewaard tot een Greenport. Het college wil hieraan vast houden en kiest er daarom  – ondanks geringe belangstelling – voor om voor bedrijventerrein Agropark II (nabij  glastuinbouwgebied Bergerden) de segmentering  “gelieerd aan  land- en tuinbouwsector” te behouden. Dit sluit ook aan bij de structuurvisie (2012) waarin de gemeente zich profileert als tuinbouw / agro gelieerde gemeente. Dit imago geeft de gemeente de mogelijkheid om bedrijven/werkgelegenheid uit de regio en zelfs daarbuiten aan te trekken. Een specifiek bedrijventerrein voor agro-gelieerde bedrijven past daar goed bij. De provincie ondersteunt deze clustergedachte uitdrukkelijk.

Houtakker II uitstellen, inzet op Pannenhuis II

De gemeente telt in totaal tien bedrijventerreinen: Looveer, Polseweg, Lingewal, Agropark I, Agropark II, Pannenhuis I en Pannenhuis II, Houtakker I en Houtakker II en Gendt Bemmel. Op drie terreinen zijn vestigingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijven mogelijk: Agropark II, Pannenhuis II en Houtakker II. Het (lokale) aanbod van bedrijfsgronden is verder toegenomen door onder meer het vertrek van de veiling Oost Nederland van Bemmel naar Ede en door toenemend aanbod op de bestaande bedrijventerreinen. Tegelijkertijd is de vraag als gevolg van de economische crisis gedaald.

Het college wil het overaanbod aan uitgeefbare bedrijventerreinen terugdringen en voorkomen dat de ontwikkeling van bedrijventerreinen verder stagneert en de rentelasten verder oplopen. Dit kan door de ontwikkelingen voor een groot deel van het bedrijventerrein Houtakker II uit te stellen en lokale ontwikkelingen op met name Pannenhuis II te stimuleren. Dit terrein is onder andere geschikt voor bedrijven in de sectoren transport, logistiek, milieu en agro business. 

Financiële gevolgen
Het uitstellen van de ontwikkeling van Houtakker II heeft uiteraard financiële gevolgen. Het afwaarderen van de gronden – met uitzondering van een kavel aan de Karstraat en de drie kavels aan de Houtakker levert een nadeel op van in totaal € 4,9 mln. euro. Er is in 2012 al een verliesvoorziening getroffen van 2,7 mln. euro. Per saldo bedraagt het nadeel voor Houtakker II 2,2 mln euro. Het college is echter van mening dat het niet verantwoord is om nog langer alle opties open te houden, omdat dit op termijn nog grotere negatieve financiële gevolgen zal hebben.

Kenniscluster Bergerden

Met de gemeente Nijmegen zet Lingewaard zich in voor het op de kaart zetten van Bergerden door bijvoorbeeld vernieuwende concepten te introduceren. Tuinbouwgebied 2.0 (Bergerden) en het agro-gelieerde bedrijventerrein Agropark II kunnen dan samen een kenniscluster vormen van regionale betekenis. 

Besluitvorming

Dit onderwerp wordt tijdens de politieke avond op 22 januari a.s.  door de gemeenteraad besproken.

Bron: Gemeente Lingewaard

Ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik hier en druk op de “Vind ik leuk” knop.

Liever via Twitter? Volg ons dan via @lingewaardnews.

Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Reacties