Nieuwjaarsrede burgemeester Schuurmans Wijdeven

Foto:

Vorige week donderdag hebben veel inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven de Nieuwjaarsreceptie bezocht. Tijdens deze receptie hield burgemeester  Schuurmans-Wijdeven haar Nieuwjaarstoespraak. Voor degenen die niet aanwezig waren volgt hierna de nieuwjaarsrede.

Dames en Heren,

Allereerst wil ik u allen namens het college van Burgemeester en Wethouders, een zeer voorspoedig 2014 toewensen, met alle geluk maar vooral in goede gezondheid.

We hebben een rustige jaarwisseling achter de rug en zo hoort dat ook. Oudejaarsnacht moet een feest zijn zonder overlast en vandalisme. Ieder jaar zien wij een afname van de kosten van het vandalisme. Dit komt door de voorbereidingen en bijzondere inzet van onze hulpverleners, ambtenaren en politie en ik wil hen daar voor bedanken.

2014 wordt een bijzonder jaar. Ik noem twee zaken die dit jaar gaan gebeuren:
In 2014 viert Huissen dat het in 1314 voor de eerste keer in een akte als stad is vermeld. Huissen (op dat moment Heuschenheim genoemd) is in 1242 in handen van de graven van Kleef. Zij richtten een tol in aan de Rijn en stichtten een burcht. Rond die burcht ontstaat een handelsnederzetting. De plaats krijgt in ieder geval uiterlijk 1314 stadsrechten. 700 jaar Huissen wordt dit jaar groots gevierd; ik zie, samen met u, uit naar de feestelijkheden.

In 2014 wordt in maart een nieuwe gemeenteraad gekozen. Gezien alle taken die in de afgelopen jaren maar ook in de komende jaren, door Den Haag en de provincie naar de gemeente zijn en worden afgestoten, worden dit belangrijke verkiezingen.

Het is daarom dat ik aan het eind van deze maand zal starten met een rondgang langs alle dorpshuizen om te vertellen hoe belangrijk het is om te gaan stemmen. De gemeente wordt immers de belangrijkste overheid voor de inwoner. Wanneer het gaat om veilig wonen in een aangename woonomgeving, met alles wat daar bij hoort; wegen, parkeren, winkels, scholen, fietspaden, recreatie, een schoon leefklimaat en het stimuleren en ondersteunen van maatschappelijke initiatieven; Wanneer het gaat om ondersteuning bij opvoeding, gezinsbegeleiding en jeugdzorg, thuis oud worden, ondersteuning in geval van beperkingen, of om emotionele en materiële ondersteuning wanneer je in de problemen zit; Wanneer het gaat om ondernemingsklimaat en werkgelegenheid (ook voor hen die extra begeleiding nodig hebben);

Wanneer het gaat om al deze zaken, dan moet u bij de gemeente zijn!

Wanneer u wilt dat er goed beleid op al deze terreinen ontwikkeld wordt, dan moet u bij uw gemeenteraad zijn.
Ik vind het daarom van belang dat er een breed gedragen gemeentebestuur is. Immers de letterlijke vertaling van democratie is: het volk heerst! Vandaar dat ik er alles aan wil doen om de opkomst van kiezers op 19 maart a.s. te bevorderen. Kiezers willen graag weten wat politieke partijen voor hen kunnen betekenen. Ik roep daarom de partijen om gehoor te geven aan deze behoefte en de discussies met elkaar over het beleid en de toekomst van onze gemeente te voeren.

Afgelopen vier jaar hebben de gemeenteraad en leden van het college zich enorm ingezet voor de inwoners van onze gemeente. Ik heb respect voor de gedrevenheid en de enorme inzet die onze politici hebben en wil hen daarvoor danken.

2014 is het jaar waarin we morgenrood aan de horizon zien. En dan bedoel ik niet (zoals u wellicht verwacht van een burgemeester met deze keten om) de glanzend-oranje vlinder, maar de opvallende rode kleur die soms te zien is bij zonsopgang. Teken van een nieuwe dag en metafoor voor de start van een nieuwe periode na de crisis.

Officieel zijn we volgens de economen niet meer in recessie, maar zo voelt het voor velen van ons helaas niet. Er zijn nog veel mensen die een baan zoeken; die moeite hebben om maandelijks rond te komen. De huizenmarkt is nog niet losgetrokken en het bedrijfsleven moet de nodige, vaak moeilijke maatregelen treffen, om niet in de rode cijfers te komen.
Maar in de landen om ons heen, en met name in Duitsland, lijkt het inmiddels wat beter te gaan. Als export- en doorvoerland zijn wij afhankelijk van de rest van Europa. Dat maakt dat er voorzichtig positief gekeken wordt naar een opleving van onze economie in 2014.

Toch heeft de crisis ook goede dingen gebracht. Zo hebben ondernemers kritisch gekeken naar hun uitgaven, innovatieve oplossingen bedacht om hun efficiëntie te verbeteren en nieuwe markten aangeboord. En onze maatschappij heeft gezien dat de flow waarin we zaten, waarin we ons geluk afhankelijk lieten zijn van materiële overdaad; waarin we geld uitgaven voordat we het verdienden en onbezorgd schulden stapelden, de flow van groter en meer,  dat die niet onbeperkt kan zijn.

Ook gemeenten hebben moeten leren dat de politiek niet meer op bijna alles “ja” kan zeggen.  Via woningbouw en de verkoop van industrieterreinen hebben gemeenten afgelopen jaar veel geld kunnen steken in belangrijke projecten. Nu die extra middelen er niet meer zijn, sterker nog, nu de gemeenten het grondbezit als een last ervaren, zullen er keuzes gemaakt moeten worden.

De gemeente Lingewaard is steeds meer bezig om zich te beperken tot de wettelijke taken en zich terug te trekken uit het culturele domein, waarbij het aanjagen en beperkt ondersteunen van maatschappelijke en culturele activiteiten wordt nagestreefd.  Dat vergt veel gesprekken met onze maatschappelijke partners; al die stichtingen, organisaties en verenigingen die ervoor zorgen dat onze gemeente uniek is.

Lingewaard heeft een onvoorstelbaar groot aanbod van evenementen en activiteiten. Ieder weekend kun je hier wel naar een concertuitvoering, toneelvoorstelling of kunstpresentatie. Binnenkort zijn er carnavalsgerelateerde activiteiten en andere evenementen.
Al deze zaken worden georganiseerd en gedragen door particuliere initiatieven..
De vrijwilligers die deze activiteiten organiseren tonen allemaal bijzonder veel inzet. Sommigen hebben er een dagtaak aan, anderen besteden elk weekend aan de organisatie van “hun” evenement. Het enthousiasme van deze vrijwilligers, dat moeten we koesteren. Onze inwoners realiseren zich dat een gemeente niet alleen de plaats is waar je huis staat. Het is ook de omgeving waarin je je prettig wilt voelen en waarin je zelf moet investeren.

Onze inwoners zijn bijzonder ondernemend. Ze regelen het zelf, en ze regelen het goed! Ik ben daar als burgemeester bijzonder trots op!
Ik wil dit jaar dat thema dan ook verder uitwerken: Ondernemend Lingewaard! En dan heb ik het niet alleen over al die prachtige particuliere initiatieven. Dan bedoel ik ook het bedrijfsleven.

Ik  ben begonnen met een kennismaking met onze bedrijven. En dat zijn er zoveel dat ik daar de komende jaren graag mee door ga. Maar de bedrijven die ik al bezocht, daarvan ben ik onder de indruk. Wij huisvesten hier in Lingewaard prachtige bedrijven. Ze maken bijzondere producten en leveren uiteenlopende diensten.

Onze detailhandel heeft het zwaar. Niet alleen de crisis, maar ook de concurrentie via het internet moet zij het hoofd bieden. Wij allen hebben er belang bij wanneer we in onze gemeente een groot aanbod van producten en diensten hebben en houden. Ik hoop dat we dan ook allemaal willen blijven investeren in onze lokale ondernemers. “Denk globaal, koop lokaal.”

Het lokale bedrijfsleven is van belang voor onze gemeente; het biedt werkgelegenheid, bedrijven werken samen met de gemeente om zo ook mensen met meer afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Sommige werkgevers investeren enorm in het opleiden en trainen van hun medewerkers en lossen op deze wijze het probleem van de discrepantie tussen vraag naar- en aanbod van werknemers op.
Maar lokale bedrijven zijn ook van belang voor onze verenigingen en stichtingen. Hun ondersteuning en sponsoring is van essentieel belang bij alles wat hier georganiseerd wordt. Zeker nu bij een zich terugtrekkende overheid.

Wij hechten daarom bijzonder veel belang aan goede contacten met ons bedrijfsleven. In dat kader noem ik ook onze agrarische ondernemers.  Tuinbouwers hebben zich de laatste decennia moeten ontwikkelen tot ondernemers pur sang. Immers naast het telen van groente, fruit, planten of bloemen houden ze zich bezig met investeringsvraagstukken, het aantrekken en managen van medewerkers en de aanschaf of ontwikkeling van innovatieve oplossingen.

De Betuwe eindigt of begint hier, afhankelijk uit welke windrichting je komt. Lingewaard heeft een traditie van tuinbouw. En het is van groot belang ons als zodanig te profileren.
Afgelopen weekend zijn een aantal tuinders in onze gemeente getroffen door een kleine windhoos. De schade is enorm. Ik heb velen van hen gisteren bezocht . Opvallend is hun veerkracht; ze staan niet stil bij deze tegenslag, ze beginnen met opruimen om weer snel door te kunnen met hun onderneming. Ik wil ook vanaf deze plek hen veel sterkte en succes wensen.

Dames en heren, als ik met inwoners spreek dan hoor ik hoe trots ze zijn op hun kern, op hun verenigingsleven. Met veel warmte spreken ze over de mooie activiteiten, de fijne leefomgeving en de geweldige sfeer. Mensen kennen hier elkaar en zijn er voor elkaar. Er is gemeenschapszin en dat is een groot goed.

Maar tegelijkertijd spreken ze met gêne over onze gemeente. En daar wil ik iets aan doen.
Lingewaard is een verzameling kernen die stuk voor stuk de moeite waard zijn. Gezamenlijk vormen zij een zeer aantrekkelijke gemeente waar het bijzonder goed wonen, winkelen, werken en recreëren is.
Dat weten wij allemaal, zoals we hier staan. Maar dat verkondigen we te weinig.
Wij allen zijn de ambassadeurs van onze gemeente. Ik roep u daarom op om het beeld alsof er iets mis zou zijn met deze gemeente te doorbreken. Lingewaard is echt de moeite waard! Om er te wonen en om in te ondernemen. En helemaal voor tuinbouwers en daaraan gerelateerde ondernemingen.

Ik draag met trots de vlinder van Lingewaard. Onderdeel van de ambtsketen, en als ik die niet om heb draag ik een vlinderbroche. De vlinder symboliseert de lente, het nieuwe begin. Ik geloof daarin en hoop al onze inwoners daarvan te overtuigen.

Ik wens u een mooi jaar, met leuke feesten en evenementen, met een mooie 700ste verjaardag van Huissen; Een jaar waarin we met optimisme naar de toekomst kijken.

Ik wens u allen een bijzonder Ondernemend 2014!

Ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik hier en druk op de “Vind ik leuk” knop.

Liever via Twitter? Volg ons dan via @lingewaardnews.

Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Reacties