Gemeente Lingewaard hecht aan goede begeleiding vluchtelingen

Foto:

Vanaf 2014 halveert het Rijk het budget dat gemeenten krijgen voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. Lingewaard heeft besloten het aanbod voor vluchtelingen te willen continueren en zet hiervoor aanvullend eigen budget in.

“Op basis van de Huisvestingswet hebben wij als gemeente een taak in het huisvesten van vluchtelingen”, zegt wethouder Barth van Eeten. “Wanneer vluchtelingen zich vestigen in onze gemeente, moeten zij ook worden begeleid op het gebied van inkomen, werk, onderwijs, zorg e.d. Voor deze maatschappelijke begeleiding werkt de gemeente Lingewaard al jaren samen met Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland.” 

Door halvering van het budget maatschappelijke begeleiding vanuit het Rijk in 2014 komt de uitvoering van een deel van de taken van Vluchtelingenwerk in Lingewaard in gevaar. Van Eeten: “Het gemeentebestuur vindt dit niet acceptabel en vindt dat adequate begeleiding van vluchtelingen van groot belang. Door het aanbod voor vluchtelingen te beperken, is het bijvoorbeeld nauwelijks meer mogelijk om familieleden te laten overkomen, wat weer psychische problemen tot gevolg kan hebben.” Daarom heeft het College onlangs besloten om het aanbod maatschappelijke begeleiding te continueren op hetzelfde niveau als in 2013 en het benodigde budget zelf aan te vullen. Voor meer informatie over het aanbod van Vluchtelingenwerk in Lingewaard vindt u hier

Wijzigingen Inburgering

In 2013 zijn diverse veranderingen van kracht geworden rondom Inburgering. De nieuwe Wet Inburgering is per 1 januari 2013 ingevoerd, waardoor inburgering niet langer uitgevoerd wordt door de gemeente, maar door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor de inburgeringsplichtigen, die in 2013 een door de gemeente aangeboden of vastgestelde inburgeringsvoorziening volgen (tot het eind van hun traject). De inburgeringsplichtige, die vanaf 1 januari 2013 inburgeringsplichtig is geworden, moet vanaf deze datum zelf de deelname en financiering van de inburgering bij DUO  regelen.

Meer informatie is terug te vinden op www.inburgeren.nl

Ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik hier en druk op de “Vind ik leuk” knop.

Liever via Twitter? Volg ons dan via @lingewaardnews.

Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Reacties