Column B06L2000: Visie en Beleid 2010 – 2014

B06-L2000 heeft na de verkiezingen van 2010 bestuurlijke verantwoordelijkheid op zich genomen. In deze periode heeft B06-L2000 met een consistent en transparant beleid aangetoond de bevolking serieus te nemen, zelfs toen dit ten koste ging van onze rol in de coalitie.

Aansluitend op een initiatief van de stadregio Arnhem- Nijmegen wilde het college in 2012 een trolleyverbinding aanleggen tussen Huissen en Arnhem, terwijl een ieder wist dat daarvoor geen geld aanwezig was. Indachtig onze verkiezingsbelofte de “tering naar nering’ zetten en niet onbelangrijk het  gemis aan draagvlak onder de bevolking heeft ons doen besluiten tegen dit collegevoorstel in de kadernota te stemmen. Het koste ons de plaats in het college. Voorwaar een groot offer voor onze partij maar, zo bleek later, niet tevergeefs: De trolley kwam er uiteindelijk niet door de inzet van B06-L2000, samen met Lingewaard.NU! 

Een ander hot-item welke in de afgelopen raadsperiode speelde en waarover de meningen tussen de diverse fracties verdeeld waren, was Expo Gelderland en de daaraan gelieerde automarkt. Wij blijven het door de raad afschieten van Expo Gelderland en de automarkt een gemiste kans voor Lingewaard vinden, zowel financieel als op het gebied van werkgelegenheid. Financieel missen wij een betere ontsluitingsweg naar de A-15 die door de initiatiefnemers betaald zou worden, en inkomsten uit leges. Qua werkgelegenheid missen we minimaal 70 arbeidsplaatsen, die vervuld zouden worden door re-integratie van mensen naar de reguliere arbeidsmarkt. 

De gevreesde overlast en criminaliteit maakte, dat de meerderheid van de raad de vestigingsaanvraag van de Expo Gelderland en de automarkt niet durfde te honoreren. Uit het rapport ‘Evaluatie automarkt Beverwijk, quick scan stand van zaken’ van 12 september 2013 blijkt zonneklaar dat de criminaliteit en overlast rond de automarkt op de huidige locatie in Beverwijk nihil is. Dit rapport kunt u nalezen op onze site.

Wat heeft het nee tegen de automarkt en de Expo Gelderland, waar sommige fracties zich nu publiekelijk voor op de borst kloppen, ons nu uiteindelijk opgeleverd? Tot nu toe een caravanstalling, plannen voor een puinbreker, misschien ooit een evenementenhal, een schadeclaim van Expo Gelderland en 10 hectare kale vlakte! 

De afgelopen vier jaar heeft B06-L2000 met een consistent en transparant beleid aangetoond de bevolking serieus te nemen, zelfs toen dit ten koste ging van onze rol in de coalitie. Voor de komende vier jaar zullen wij dit beleid doortrekken met als speerpunten: Een voorzichtig financieel beleid, voltooiing van de centrumplannen, het bevorderen van de leefbaarheid in de kleine kernen, aandacht voor economie en werkgelegenheid en armoedebestrijding middels maatwerk. Met uw steun gaan wij AAN DE SLAG!

Frans schut Lijst 1 Basis06-Lokaal2000

Ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik hier en druk op de “Vind ik leuk” knop.

Liever via Twitter? Volg ons dan via @lingewaardnews.

Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Reacties