Column B06L2000: Meedoen en mee kunnen doen!

De verkiezingscolumns van diverse partijen stonden de afgelopen weken vol met zinsneden als: “nieuwe betrokkenheid gaat over solidariteit met anderen, niemand staat aan de kant en er op toezien dat de Haagse bezuinigingen niet de mensen treffen met de smalste beurs”. Mooie woorden, prima volzinnen, maar weinig concreet.  

Die Lingewaarder of dat Lingewaards gezin, die nu al alle zeilen moet bijzetten om mee te kunnen doen in deze samenleving, wil vooral  weten waar ze de komende jaren aan toe zijn. B06-L2000 wil concreet aan de slag onder het motto van ”met elkaar, voor elkaar”. 

Het meest sociale is initiatieven ontplooien en stimuleren om deze Lingewaarders uit deze situatie te halen, door mensen aan het werk te helpen, waardoor in het eigen levensonderhoud kan worden voorzien. Voor diegene waarbij dat (nog) niet lukt wil B06-L2000 de inkomensgrens voor (categorale) bijzondere bijstand op minimaal 110% van de bijstandsnorm handhaven en geen korting op de langdurigheidtoeslag toepassen. Mocht deze van rijkswege worden vervangen door een individuele inkomenstoeslag, dan vinden we dat deze ruimhartig moet worden toegepast.

Verder willen we de minima tegemoet komen in de kosten van deelname aan sportverenigingen en andere sociaal culturele activiteiten door invoering van de Gelrepas. Ook willen we dat de minima in de komende raadsperiode een beroep kunnen blijven doen op:  computer verstrekking in natura voor kinderen, tegemoetkoming indirecte schoolkosten kinderen,de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering en natuurlijk hun kwijtschelding gemeentelijke heffingen behouden.

Ook ouderen en minder validen moeten op alle aspecten blijvend kunnen meedoen in onze Lingewaardse samenleving. Daarom willen we als gemeente meewerken aan het behoud van pinautomaten en het faciliteren van OV-automaten  in de kleine kernen. Ook vinden we het belangrijk dat de dijken toegankelijk zijn en blijven voor deze minder mobiele groep onder onze burgers. We zijn daarom tegen het afsluiten van dijkvakken en dijkopritten  voor gemotoriseerd verkeer. 

Onder andere eenzaamheid en een gebrek aan informatie over nieuwe activiteiten/voorzieningen leiden  er vaak toe dat mensen in een geïsoleerde positie geraken.  Wij willen deze vicieuze cirkel doorbreken, door wijkplatforms en participatiepunten een centrale rol te geven in het sociale netwerk. Van eminent belang hierbij is een flexibele budgettering van de wijkplatforms gerelateerd aan de taakstelling.

Ten slotte vinden wij dat een ieder, maar met name de ouderen zolang mogelijk zelfstandig moeten  kunnen wonen. Daarvoor willen we het bouwen van meer-generatie-woningen stimuleren (de Kangaroo woning) en de locatie Dorpstraat / Oostervelden in Bemmel bestemmen voor het bouwen van woonzorgwoningen  (mede ingegeven door de unieke ligging in de nabijheid van het bejaardenhuis Lidwina, het verpleeghuis Lingehof  en de woonzorgwoningen Gouden Appel).

Frans schut Lijst 1 Basis06-Lokaal2000


Ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik hier en druk op de “Vind ik leuk” knop.

Liever via Twitter? Volg ons dan via @lingewaardnews.

Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Reacties