Column B06L2000: Evaluatie bestuurlijke integriteit

Foto:

De verkiezingen zijn in aantocht, de kiezer is aan zet en bepaalt wie er de komende vier jaar aan het roer zit van de gemeente Lingewaard. De kiezer mag er vervolgens vanuit gaan dat de partij en/of persoon die hij of zij gekozen heeft alles in het werk zal stellen om het aan de kiezer voorgelegde verkiezingsprogram zoveel mogelijk uitgevoerd te krijgen. 

Om een juiste keuze te maken is het echter niet alleen belangrijk om naar de verschillende verkiezingsprogramma’s en verkiezingsbeloften te kijken maar is het ook van belang terug te kijken op de afgelopen vier jaar, zodat helder wordt wat er van de vorige programma’s en beloften terecht is gekomen enerzijds en welke fouten er gemaakt zijn anderzijds. Van verschillende kanten wordt nu gesuggereerd om juist niet terug te kijken en de blik alleen op de toekomst te richten. Dat is mooi, maar als kiezer wil je toch niet dat er keer op keer door dezelfde partijen dezelfde fouten worden gemaakt? 

Waar politiek bedreven wordt en ambtsdragers besturen, worden natuurlijk fouten gemaakt en dat mag zolang de integriteit gewaarborgd is en er samengewerkt wordt op basis van wederzijds respect. Wanneer dan geëvalueerd wordt, worden fouten leermomenten en leermomenten voorkomen herhaling. Nu is er de afgelopen jaren veel en voldoende geëvalueerd door diverse externe bureaus. Ondanks dat zijn dezelfde fouten opnieuw gemaakt. Blijkbaar zijn integriteit en wederzijds respect dus niet voldoende aanwezig.

Ik roep hierbij in herinnering de declaratieaffaires 2010 en 2012 en nu recentelijk de perikelen rond de tegemoetkoming verhuiskosten burgemeester 2013. Zonder grondig onderzoek en vasthoudendheid van de partijen lingewaard.NU en Basis06-Lokaal2000 waren deze zaken niet aan het licht gekomen. Vanuit die verantwoordelijkheid hebben de toenmalige coalitie partijen CDA, VVD, PvdA, LBL, in 2012 en 2013 aangevuld met D66 en GL niet of niet nauwkeurig genoeg toegezien op het juist toepassen van de regels.

Beste kiezer, politiek gaat over macht en de valkuil van macht is dat het verblindt en er toe kan leiden dat ethiek en moraal de dupe worden. Laten alle partijen in deze verkiezingstijd integriteit en wederzijds respect als leidraad nemen zodat deze valkuilen niet leiden tot dezelfde fouten.

Ik steun dan ook van harte de aanbevelingen van onze burgemeester in haar Nieuwjaars interview, waarin zij pleit voor het opbouwen van vertrouwen en transparantie en ik nodig alle partijen uit zich achter deze aanbevelingen te scharen.                         

Frans schut Lijst 1 Basis06-Lokaal2000

Ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik hier en druk op de “Vind ik leuk” knop.

Liever via Twitter? Volg ons dan via @lingewaardnews.

Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Reacties