Column Lokaal Belang Lingewaard: Een terugblik….

Foto:

Met de verkiezingen op 19 maart in het vooruitzicht is het goed terug te kijken en de balans op te maken. Dat kan door de bril van ‘wat is er allemaal misgegaan’, naar ons idee is het beter te kijken naar waar we tevreden over zijn ‘wat goed is gegaan’. 

Lokaal Belang Lingewaard heeft in de afgelopen vier jaar geprobeerd op een betrokken en correcte wijze de verschillende onderwerpen en dossiers te benaderen. Dat de fractie dit steeds op een constructieve wijze heeft ingezet liet de gedegen tegenbegroting ‘Samen doen’ in 2011 zien. Een tegenbegroting als antwoord op de voorgestelde en in onze ogen onnodige en gigantische OZB verhoging van ruim 50%. Hoewel onze tegenbegroting geen meerderheid kreeg, ontving het vanuit verschillende hoeken lof.

Datzelfde gold voor ons duidelijke NEE tegen de komst van de automarkt en de gokhal. Vanuit onze achterban, sprekend met inwoners en kijkend naar de feiten zijn we blij dat deze initiatieven geen meerderheid hebben gekregen. Ook het lastige dossier van de doortrekking van de trolleyverbinding naar Huissen leverde ons vele gesprekken op met onze leden, betrokkenen en inwoners. Goed luisterend en overwegend, heeft LBL  er toch voor gekozen  geen steun te verlenen aan deze trolleyverbinding.

De mede door LBL ingezette weg  om te komen tot sociaal culturele centra in de grote kernen, begint zijn vruchten af te werpen.  Wij zijn erg blij met de ontwikkelingen van Providentia in Gendt en het Stadhues te Huissen. Nu deze projecten in een belangrijke eindfase zijn beland, zal LBL zich sterk blijven maken om tot een goede afronding te komen. 

In deze lijn past ook het  gewijzigde voorstel van LBL ten aanzien van de horecaverordening. Deze blijft nu voor verenigingen voldoende ruimte bieden om de eigen inkomsten op peil te houden en het verenigingsleven te ondersteunen. En dat kan zonder de commerciële horeca voor de voeten te lopen, immers feesten en partijen moeten we organiseren in onze horecaondernemingen. 

Politiek blijft afwegen, samenwerken, onderzoek doen, luisteren en vragen. LBL heeft dit op een betrokken, actieve en correcte wijze uitgevoerd. En dat zullen we met uw vertrouwen blijven doen.

LIJST 2 

Lokaal Belang Lingewaard: Actief, Betrokken en Correct

Ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik hier en druk op de “Vind ik leuk” knop.

Liever via Twitter? Volg ons dan via @lingewaardnews.

Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Reacties