St. Jozef in beweging!

GENDT – Bewegen is belangrijk is voor iedereen, want het houdt mensen gezond en vitaal. Wat minstens zo belangrijk is dat het mensen met elkaar in contact brengt en plezier geeft.

Ook Zorgcentrum St. Jozef in Gendt vindt het belangrijk dat bewoners mee kunnen blijven doen en de eigen regie over hoe ze hun leven invullen, blijven houden. Daarom is het zorgcentrum in april gestart met de voorbereiding van het project “St. Jozef in beweging”.

Op maandag 22 juni is het project officieel gestart met een feestelijke Kick-off. St. Jozef is blij met de wensen en ideeën die bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers hebben aangedragen om bewegen te stimuleren. Deze ideeën worden onder begeleiding van 12 medewerkers, die zijn geschoold als beweegambassadeurs, in de praktijk gebracht.

Ook de overige bewoners uit het woonzorgcomplex Hof van Breunissen zijn bij het project betrokken. Op korte termijn breidt St. Jozef de plannen verder uit naar het dorp. Het is belangrijk dat bewoners de verbinding met het dorp houden. Bovendien geeft St. Jozef de ouderen in het dorp graag de gelegenheid om gebruik te maken van de mogelijkheden die er in Hof van Breunissen zijn.

Het idee is om een beweegpunt in te richten in het zorgcentrum waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor bijvoorbeeld een spelletje, maar ook voor een wandel- of fietsroute met onze duo fiets met trapondersteuning.

St. Jozef houdt u de komende maanden graag op de hoogte van de ontwikkelingen!

Vrijwilligersgroep De Berichten was natuurlijk aanwezig om filmverslag te doen.

Reacties