Soldaat van Angeren

Foto: Harmonie St. Caecilia Angeren

ANGEREN – Dezer dagen is het 70 jaar geleden dat de Betuwe en dus ook Angeren werd bevrijd van de Duitsers. Harmonie St. Caecilia Angeren sluit op 30 april a.s. de rij van Betuwse festiviteiten rond dit thema, met een themaconcert met als titel ‘Soldaat van Angeren’. Tevens doet zij een oproep voor Betuws fotomateriaal over de bezetting, de evacuatie en de terugkomst.

Als rode draad door het concert  wordt het verhaal verteld hoe ook Angeren heeft geleden onder de Tweede Wereldoorlog. Er worden verschillende bronnen voor dit verhaal gebruikt, maar een van de grootste is het boek “De eer behouden”, geschreven door geboren Angerenaar en verzetsstrijder Gijs Jansen van Beek.

Niet alleen de harmonie zal invulling geven aan dit concert, maar er wordt tevens muzikale medewerking verleend door Hanneke Engels, Martijn van Vuuren, Renée en Anne Meijer (in Angeren ook wel bekend als ‘de Meijers’) en het Heister Zangkoor uit Bemmel. Visuele bijdragen worden verleend door Toneelvereniging Mozaïek Angeren en de Historische Kringen Angeren en Huissen.

De uitvoering vindt plaats op 30 mei in het Dorpshuis te Angeren en begint om 20:00 uur. Gelet op de vele voorbereidingskosten ziet de vereniging zich deze keer genoodzaakt om entree te heffen en wel € 5 per persoon.

Gezien de grote belangstelling, die zich nu al voor deze manifestatie aftekent, is er besloten om een voorverkoop van toegangskaarten te organiseren. Kaarten zijn te koop bij het Dorpshuis Angeren en bij Smits Mode te Angeren. De eerste 175 kaartkopers zullen verzekerd zijn van een zitplaats.

Nadere informatie over de inhoud van het programma volgt in enkele weken.

OPROEP
De muzikale bijdragen zullen worden omlijst door het vertonen van Betuws fotomateriaal over de bezetting, de evacuatie en de terugkomst. In dat kader worden bezitters van foto’s van die perioden (geen statieportretten maar foto’s die de situatie van toen in onze omgeving goed weergeven) verzocht om daarvan aan Tom Smits een scan te sturen (tom@smitsfamily.nl) of om anders hierover met Tom contact op te nemen (06-81152062).

Reacties