Midwinterdiner 2015: Nieuwe contacten 55-plussers staan centraal

Foto: Rotary Lingewaard

Rotary Lingewaard nodigt alle alleenstaanden van 55+ in de gemeente Lingewaard uit voor een gezellig diner op zaterdag 24 januari 2015 in de aula van OBC Essenpas in Bemmel. Dit is een leuke gelegenheid om in een ongedwongen sfeer nieuwe mensen te ontmoeten.

Buitenpoort Catering staat weer garant voor een smaakvol driegangendiner en de Rotaryleden voor een vakkundige bediening. Het diner wordt mede mogelijk gemaakt door opbrengsten van het jaarlijkse Lingewaards Dictee en door een bijdrage van de stichting  Maatschappelijke GezondheidsZorg (MGZ).

Naast het allom gewaardeerde Bingo-rondje met leuke prijzen, zal de avond worden opgeluisterd met een dansdemonstratie. Het ontmoeten van mensen bij een éénmalig diner is leuk, maar het hebben van vriendschappen gedurende het gehele jaar is veel waardevoller. Dit jaar wordt er daarom meer aandacht geschonken aan het leggen van verbindingen tussen de deelnemers op basis van hobby’s, interesses en wensen. Denk hierbij aan samen wandelen, naar een stad, terrasje pakken, voor elkaar koken, samen eten (en anderen laten koken!), tuinieren enzovoort.

De verkregen informatie die geldt als voorwaarde voor aanmelding aan het diner, wordt alleen tijdens het diner gebruikt voor een leuke invulling van de avond ter bevordering van duurzame vriendschappen.

Aanmelden voor midwinterdiner

De avond begint rond 19.00 uur en duurt tot circa 22.15 uur. Er is ruimte voor maximaal honderd gasten. Wilt u meedoen, geef u dan snel op. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk nieuwe gezichten die bij toewijzing van de plaatskaarten enige voorrang krijgen. Aan ‘oude bekenden’ de oproep om eens met een alleenstaande aan te melden die zelf niet snel zou komen.

De gratis kaarten voor deze avond zijn alleen vooraf te verkrijgen per mail: midwinterdiner@rotarylingewaard.nl of per brief: Midwinterdiner Rotary Lingewaard, postbus 32, 6880 AA Bemmel onder vermelding van de volgende gegevens: aantal kaarten, namen van de deelnemers, adressen en telefoonnummers en eventuele dieetwensen van de individuele deelnemers. Daarnaast dienen per persoon de hobby’s, interesses of wensen te worden vermeld.

Reacties