Weddenschap raadspartijen over cijfers nog niet beslecht

Foto: Lingewaard Nieuws

Het geschil  tussen Lokaal Belang Lingewaard en de SP over het bedrag wat de gemeente zou mislopen bij een kwijtschelding regeling ‘eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen’ is nog steeds niet beslecht. Dit omdat het bedrag waar wethouder Sluiter, zijn ambtenaren en de LBL fractie mee kwamen volgens de SP niet correct berekend was.

Maandag was het de bedoeling dat de raadspartijen, de wethouder en een beleidsmedewerker  om de tafel zouden gaan zitten voor overleg  hoe het bedrag uit te rekenen om zo verschillende interpretaties van de cijfers te voorkomen. Deze afspraak werd geschonden door Wethouder Sluiter en de LBL fractie. De LBL’ers weigerden overleg. Wel werd door de LBL’ers een bedrag gepresenteerd die op verzoek van de SP raadsleden door geen van de aanwezigen onderbouwd kon worden.

De weddenschap staat op de 2 ton lijn vast gesteld. De SP is ervan overtuigd dat het bedrag wat Lingewaard  ‘misloopt’ bij de kwijtscheldingsregeling niet boven de 2 ton uitkomt. LBL is ervan overtuigd dat het om veel meer gaat. Dit is na te luisteren via de geluidsopnames van de raadsvergadering van 13 november.

Volgens LBL zou aan eigen bijdragen ruim 685.000 euro binnenkomen bij de gemeente en bij 120 procent iets minder dan 400.000 euro. De fout die LBL maakt is het meerekenen van tonnen aan meevallers die niet relevant zijn met betrekking tot de berekening van het bedrag dat de gemeente zou mislopen bij een kwijtscheldingsregeling eigen bijdragen WMO voor de inkomensgroep tot 120% van de bijstandsnorm.

Volgens de SP komt er aan eigen bijdragen 294.000 euro per jaar  binnen. Dit blijkt uit de jaarrekening van 2013 van de gemeente Lingewaard. De kleine 3 ton is het totaal bedrag wat aan eigen bijdragen binnenkomt. De eigen bijdragen van de hogere inkomens groepen zijn daarin meegeteld. De hogere inkomens betalen aanzienlijk meer dan de lage inkomens. Zo varieert de eigen bijdragen WMO voor lagere inkomens tussen 165 en 237 euro per  jaar. Voor hogere inkomens kan de eigen bijdragen WMO variëren van 338 euro tot de totaalkosten van de gebruikte voorziening . Dat laatste kan oplopen in bedragen van vele duizenden euro’s. Het totaal te innen bedrag afkomstig van de WMO gebruikers met een inkomen boven de 120% moet dus nog van de 3 ton afgetrokken worden. Dat is nagelaten in de door LBL gepresenteerde  cijfers. WMO gebruikers met een lager en hoger inkomen werden over één kam geschoren alsof zij allen het zelfde bedrag per jaar betalen aan de gemeente.

Het geschil ontstond na een door de SP ingediende motie van wantrouwen tegen LBL-wethouder Johan Sluiter, in november, vanwege die cijfers. De eerst volgende vergadering eiste Rene Derksen, LBL, excuses van de SP. Dat leidde weer tot een weddenschap. Wie de cijfers verkeerd heeft moet excuses maken.

Op 30 december staat een afspraak gepland van de SP met de beleidsambtenaar van de WMO om zo tot een definitieve uitslag  te komen.

SP Lingewaard

Reacties