Informatiebijeenkomst Veranderingen Zorg in de Brink

LINGEWAARD – Vandaag, 15 december, is er een informatiebijeenkomst over de veranderingen in de zorg, onderwijs en werk & inkomen. In 2015 worden de zorg en ondersteuning in Lingewaard voor (schoolgaande) jeugd, ouderen en mensen met een ziekte of beperking anders geregeld. Verder veranderen er regelingen voor mensen met een bijstandsuitkering en mensen die vanwege een beperking moeilijk werk kunnen vinden.

Presentaties en gesprek

De avond start met korte presentaties over de wijze waarop de gemeente de zorg en ondersteuning aan haar inwoners gaat vormgeven.
Hierna kunnen aanwezigen per onderwerp: zorg, jeugd, onderwijs en werk & inkomen met ambtenaren in gesprek gaan en vragen stellen. De avond is niet bedoeld om hele persoonlijke kwesties te bespreken. Van bezoekers die aangeven hele specifieke vragen over hun persoonlijke situatie te hebben, worden hun bereikbaarheidsgegevens genoteerd. De gemeente neemt op een later moment persoonlijk contact met hen op.

Legio onderwerpen

Onderwerpen die in de presentaties en gesprekken aan de orde kunnen komen zijn onder andere: vervoer, hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, verzorging, dagopvang, jeugdhulp, het persoonsgebonden budget (PGB), werk en inkomen, (her)indicaties, privacy, jeugd-, werk en Wmo-consulenten, participatiepunten en het Lingewaards Jeugdteam.

Natuurlijk staat het u ook vrij om onderwerpen in te brengen!

De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur in De Brink, Brink 8 te Huissen. Vanaf 19.00 uur is de zaal open.

Bron: Gemeente Lingewaard

Ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik hier en druk op de “Vind ik leuk” knop.

Liever via Twitter? Volg ons dan via @lingewaardnews.

Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.