Bijeenkomst voor sportverenigingen Lingewaard 

Vandaag organiseren de SWL Combinatiefuncties Onderwijs en Sport samen met NOC*NSF een bijeenkomst voor alle sportverenigingen uit Lingewaard om samen de sportvisie van Lingewaard te ontwikkelen. Dit in verband met de gemeenteraadsverkiezingen die op 19 maart gepland staan.

NOC*NSF heeft als koepel van de Nederlandse sport deze zomer de sportcampagne in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 gelanceerd. Binnen deze campagne start NOC*NSF in zo veel mogelijk gemeenten samen met de sportverenigingen lokale sportcampagnes.


Rolstoelkampioene Esther Vergeer over sport en een gezonde samenleving

In dit verband hebben NOC*NSF, een SWL combinatiefunctionaris sport en een aantal voorzitters van sportverenigingen met elkaar tweemaal gesproken. Samen hebben zij geconstateerd dat de sport in Lingewaard een belangrijke sociale functie heeft en de maatschappelijke waarde van sport nog veel beter kan worden benut. Sportclubs in de kleinere en grotere kernen in Lingewaard vormen immers hechte gemeenschappen die veel betekenis hebben voor de leden maar ook voor andere direct betrokkene zoals ouders en buurtbewoners.

De gemeente Lingewaard kan nog veel meer winnen met sport. Het gaat hierbij om thema’s als de invulling van de jeugdzorg, het tegengaan van obesitas, wijkontwikkeling en het verminderen van de werkloosheid. Slim investeren in sport kan daarbij zorgen voor lagere kosten op andere beleidsterreinen.

Dit gaat niet vanzelf en vraagt om een gecoördineerde en integrale aanpak van het toekomstige college van Burgemeester en Wethouders samen met haar ambtelijk apparaat. Deze thema’s zijn verwerkt in één visie, de sportvisie gezien vanuit de sport!

Door het opstellen van een sportvisie kan sport met één stem praten. Samen staan sportverenigingen sterker dan alleen. Het concept van de sportvisie van gemeente Lingewaard moet natuurlijk wel gedragen worden door de sportverenigingen uit de gemeente. Zij moeten hun stem er in hebben gehad en moeten er van op de hoogte zijn dat deze visie er is.

De bijeenkomst is bedoeld om met de sportverenigingen samen tot één goed document te komen die naar de politiek van Lingewaard gestuurd kan worden. 

Deze  vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur bij Jansen Totaal Wonen in Huissen. 

Ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik hier en druk op de “Vind ik leuk” knop.

Liever via Twitter? Volg ons dan via @lingewaardnews.

Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Reacties